Datum zadnje izmjene: 24. 01. 2020.


Pacijentice s dubokom zdjeličnom endometriozom koje žele ostvariti trudnoću, imaju dobre šanse ostvarenja svoje želju putem in vitro fertilizacije (IVF) prije kirurškog zahvata, navode francuski istraživači u znanstvenom časopisu ″Fertility and Sterility″.

″Temeljno pitanje kod pacijentica s kolorektalnom endometriozom koje žele ostvariti trudnoću jeste što učiniti prvo: operativni zahvat ili IVF,″ navode autori istraživanja.

″Nadalje, nedovoljno je podataka na temelju kojih se mogu odabrati dobre kandidatkinje za kirurški zahvat ili IVF. Međutim, naši rezultati, podržavaju IVF postupak, s jednako visokom stopom trudnoća u pacijentica s dubokom zdjeličnom endometriozom, koja je slična stopi trudnoća kod IVF pacijentica kod kojih se postupak poduzima zbog muške neplodnosti ili tubarne nepldonosti.″

Francuski znanstvenici sa Sveučilišta ″Pierre et Marie Curie,″ Paris, prikazuju 526 pacijentice kod kojih je učinjena in vitro fertilizacija, uključujući 29 pacijentica s kolorektalnom endometriozom, 157 pacijentica s tubarnom neplodnosti i 340 pacijentica s neplodnošću muškog partnera.

Znanstveni tim ukazuje na sličnu učestalost nastanka trudnoće u sve tri skupine pacijentica. Od 29 pacijentica s dubokom zdjeličnom endometriozom kod kojih je učinjen IVF postupak, bilježi se 8 uspješnih porođaja (27.6%), u skupini pacijentica s tubarnom neplodnosti rođeno je 36 djece (22.9%) i u skupini pacijentica kod kojih je IVF učinjen zbog muške neplodnosti uspješno je porođeno 90 pacijentica (26.5%). Gotovo identični podatci su i za stopu poroda po jednom embrio-transferu.

Otuda, ukoliko pacijentica s kolorektalnom endometriozom želi ostvariti trudnoću, ″čini se logičnom preporuka za IVF postupak prije kolorektalne resekcije, zbog potencijalnih rizika 'velike' operacije,″ navode znanstvenici. ″Kirurški zahvat treba razmotriti u slučaju neuspjeha IVF postupka.″

Suprotno tome, ukoliko pacijentice s kolorektalnom endometriozom imaju jake bolove, kirurški zahvat će biti učinkovitiji, jer služi očuvanju plodnosti.

″Konačno, želimo naglasiti da je potrebna suradnja među različitim medicinskim disciplinama, kako bi se odabrao najbolji model koji će očuvati plodnost u žena s dubokom zdjeličnom endometriozom, a koji bi pomogao u prepoznavanju pacijentica koje će profitirati od IVF postupka, odnosno od kolorektalne resekcije,″ zaključak je znanstvenog tima.

 

 

Fertil Steril 2010.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve