Datum zadnje izmjene: 24. 01. 2020.


Rani stadij karcinoma cerviksa uspješno se liječi laparoskopskom operacijom, s povoljnim dugoročnim ishodom, objavili su Tajvanski istraživači u znanstvenom časopisu ″American Journal of Obstetrics & Gynecology″.

Ginekološki onkolozi iz ″Chang Gung Memorial Hospital,″ Linkou, navode da su unatoč tome što je pri laparoskopskoj radikalnoj histerektomiji nizak morbiditet, informacije o dugoročnoj prognozi i ishodu ovog tipa operacije karcinoma cerviksa ograničene.

U traženju odgovora, znanstveni tim je prikazao podatke 139 pacijentica kod kojih je laparoskopski zahvat učinjen u razdoblju između 1994. do 2005. godine. Većina pacijentica imala je stadij bolesti 1A ili 1B, kod tri pacijentice dijagnosticiran je stadij bolesti IIA. U prosjeku su kirurzi pri operativnom zahvatu odstranjivali 16 zdjeličnih limfnih čvorova po pacijentici.

Kod devet pacijentica (6.5%) su registrirane intraoperativne komplikacije, kod 21 pacijentice 21 (15.1%) su bile prisutne postoperativne komplikacije.

Prosječno vrijeme praćenja iznosilo je 92.1 mjesec, pri tome je prosječna kumulativna stopa bez povrata bolesti iznosila 91.01%, dok je sveukupna stopa preživljavanja za razdoblje praćenje iznosila 92.78%.

Prikazani rezultati slažu se s ranijim izvješćima, navode autori, koji su bolji u odnosu na tradicionalnu radikalnu operaciju laparotomijom, ″kod koje se sveukupno petogodišnje preživljenje za rane stadije karcinoma cerviksa kreće između 80 - 85%.″

″Onkološka laparoskopija rezervirana je za iskusne, endoskopski orijentirane ginekološke kirurge. Obzirom na rezultate istraživanja, kirurško liječenje karcinoma cerviksa laparoskopskim putem bolji je izbor za rani stadij karcinoma.″

″Laparoskopska radikalna histerektomija učinjena od strane iskusnog endoskopičara, s prednošću minimalno invazivnog zahvata, treba postati mogućnost izbora pacijentice, a u budućnosti i metoda izbora liječenja ranih stadija karcinoma cerviksa,″ zaključuje znanstveni tim.

 


Am J Obstet Gynecol 2010.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve