Datum zadnje izmjene: 14. 01. 2020.


Mučnina i povraćanje u ranoj trudnoći povezani su sa značajno manjim rizikom spontanog pobačaja u prospektivnoj prekoncepcijskoj kohorti koja je obuhvatil gotovo 800 trudnica.

Premda već jako dugo postoji naznaka da je mučnina znak zdrave trudnoće, znanstveni dokazi koji bi potvrdili ovu tvrdnju su ograničeni.

"Veći dio objavljenih radova bavi se istraživanjima koja su uključivala žene nakon što je klinički prepoznata trudnoća, pri čemu nedostaju žene s ranim gubitkom trudnoće kako bi se procijenio utjecaj mučnine / gubitka osjećaja mučnine," napisala je Dr. Stefanie N. Hinkle iz 'Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development', Bethesda, i njeni kolege.

U aktualnom istraživanju, znanstvenici su ispitali podatke 797 trudnica s jednim ili dva ranija spontana pobačaja i sadašnjom trudnoćom potvrđenom HCG testom na trudnoću. Sve one su bile uključene u randomizirano klinička istraivanje učinka aspirina na trudnoću i reprodukciju.

Ispitanice su vodile dnevnik o simptomima mučnine i povraćanja tjedno u razdoblju između 2. – 8. tjedna trudnoće i nakon toga u mjesečnim razmacima. U 12. tjednu trudnoće, 86% ispitanica su imale mučninu a 35% trudnica su imale mučninu s povraćanjem najmanje jednom tjedno u proteklih 4 tjedna.

Sveukupno, trudnice koje su imale mučninu i povraćanje u bilo kojem tjednu praćenja imale su 75% manju vjerojatnost spontanog pubačaja tijekom tog tjedna trudnoće (OR/omjer rizika: 0.25), dok su žene koje su imale samo mučninu imale 50% manji rizik gubitka trudnoće (OR 0.50), u usporedbi s ženama koje nisu imale niti jedan od ovih simptoma.

Znanstvenici nalaze sličnu povezanost kod trudnica s vrlo ranim, peri-implantacijskim gubitkom trudnoće, ali ova povezanost nije dosizala statističku značajnost. Omjer rizika je bio 0.59 za žene koje su osjećale mučninu i 0.51 za žene s mučninom i povraćanjem.

U skupini žena koje nisu imale rani peri-implantacijski pobačaj, samo mučnina i mučnina povezana s povraćanjem bile su povezane sa 66% (OR 0.44) i 80% (OR 0.20) smanjenjem rizika za spontani pobačaj, u usporedbi sa ženama bez ijednog simptoma.

Ovo smanjenje rizika bilo je slično kada se analiza ograničila samo na spontani pobačaj tijekom 1. tromjesečja trudnoće, kao i nakon prilagodbe za stil života i fetalne čimbenike kao što je to broj ranijih spontanih pobačaja, indeks tjelesne mase, fetalni kariotip i višeplodne trudnoće.

"Ovi rezultati nadilaze ranija analitička ograničenja i ograničenja dizajna i prema našem mišljenju predstavljaju najkompletnije podatke danas koji ukazuju na protektivnu povezanost mučnine i povraćanja u ranoj trudnoći i rizika spontanog pobačaja," napisali su zanansvenici.

 

JAMA Intern Med. 2016. doi: 10.1001/jamainternmed.2016.5641Dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve