Datum zadnje izmjene: 24. 01. 2020.


Ooforektomija – kirurško odstranjenje jajnika prije nastupanja prirodne menopauze povisuje rizik zadebljanja unutrašnjih slojeva- intime i medije, karotidnih arterija, objavljeno je u znanstvenom časopisu Menopause.

″Kirurška menopauza povisuje rizik za kardiovaskularne bolesti neovisno o tome kada je nastupila menopauza i neovisno o životnoj dobi pacijentice,″ navode autori.

Turski znanstvenici iz Dizkapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital, Ankara, pratili su 90 zdravih žena starosne dobi između 50 i 78 godina. Ni jedna od ispitanica nije uzimala hormonsko nadomjesno liječenje.

Kod 45 ispitanica učinjena je histerektomija i bilateralna ooforektomija – odstranjeni su kirurškim putem maternica i jajnici, kod preostalih pacijentica bili su prisutni maternica i jajnici.

Nakon korekcije podataka za starosnu dobi i vrijeme koje je proteklo od zadnje menstruacije, srednja vrijednost debljine stjenke karotidne arterije bila je značajno veća u skupini u kojoj je učinjen operativni zahvat i odstranjeni jajnici (0.84 vs 0.76 mm).

Razina homocisteina bila je također viša, ali ova razlika nije dosegla potrebnu statistčku signifikantnost. Gustoća kostiju, korigirana prema životnoj dobi, bila je smanjena u skupini u kojoj je učinjena ooforektomija.

Ovaj rezultat, navode znanstvenici, ″potvrđuju učinak manje razine estrogena u skupini s kirurškom menopauzom u usporedbi sa skupinom u kojoj je menopauza nastupila na prirodan način.″

Ranije je potvrđeno, da je obostrana ooforektomija učinjena prije 45. godine života, povezana s povišenom smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti, posebice sa srčanim mortalitetom. Liječenje estrogenima može smanjiti ovaj rizik.

Autorski tim naglašava da se radi o malom istraživanju i da je potrebno više podataka za ozbiljnije zaključke. ″Trebamo dva puta promisliti i razgovarati s pacijenticom prije nego se odlučimo za ooforektomiju prije menopauze.″

 

 

Menopause. online July 23, 2010.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve