Datum zadnje izmjene: 24. 01. 2020.


Oralna kontracepcija jednako je učinkovita u liječenju zdjelične boli uzrokovane endometriozom kao i agonisti gonadotropnog-releasing hormona (GnRH), ukazuju rezultati aktualnog istraživanja.

Međutim, liječenje zdjelične boli agonistima GnRH je 20 puta skuplje u odnosu na liječenje oralnom kontracepcijom te zahtijeva periodične intramuskularne injekcije, naglašavaju autori istraživanja objavljenog u on-line izdanju znanstvenog časopisa 'Fertility and Sterility'. Američka agencija za lijekove odobrila je za liječenje zdjelične boli kod endometrioze samo analog GnRH leuprolid i oralnu primjenu gestagena noretindron acetata.

Randomizirana dvostruko slijepa studija obuhvatila je 47 pacijentica s umjerenom ili teškom zdjeličnom boli čiji je uzrok bila endometrioza, a koje su u studiju uključene u dva centra (Boston i Rochester). Sedam pacijentica odustalo je od istraživanja prije uvođenja lijeka protiv boli. Nakon 24 tjedna, skupina koja je liječena oralnom kontracepcijom obuhvaćala je 16 pacijentica, dok je skupina pacijentica liječena leuprolidom obuhvaćala 13 pacijentica. Na kraju istraživanja, u prvoj skupini ostalo je 14 pacijentica, dok je druga skupina obuhvaćala 11 pacijentica.

Američki znanstvenici iz 'University of Florida Health Science Center, Gainesville, uspoređivali su učinak 11.25 mg leuprolida u obliku intramuskularne injekcije svakih 12 tjedana kod 21 ispitanice s učinkom noretindrona u dozi od 5 mg dnevno. Preostalih 26 ispitanica liječeno je oralnom kontracepcijom (1 mg norethindrona + 35 mcg etinil-estradiola).

Tijekom razdoblja praćenja koje je trajalo 48 tjedana, kliničari su ispitivali pacijentice o intenzitetu boli, kvaliteti života, kao i psihosocijalnom funkcioniranju na početku istraživanja i nakon 12 tjedana.

U procjeni intenziteta boli korištena je B&B skala ('Biberoglu and Behrman patient ratings'): 0 do 3 boda za dispareuniju, dismenoreju i zdjeličnu bol koja nije imala ciklični karakter; veći broj bodova označavao je snažniju bol, a numerička skala se kretala od 1 do 10 bodova.

U obje ispitivane skupine zabilježeno je značajno poboljšanje na bodovnoj skali intenziteta zdjelične boli u svakoj vremenskoj točki u odnosu na temeljnu ocjenu boli na početku istraživanja. Pri tome nije nađena razlika u intenzitetu boli u odnosu na vrstu lijeka koji se koristio u liječenju.

Slični obrasci odgovora dobiveni su i u istraživanju pojavnosti depresije kao i seksualnog zadovoljstva.

Nisu zabilježena ozbiljna neželjena djelovanja, a broj pacijentica koje su imale probojna vaginalna krvarenja i navale vrućine je bio isti.

Autori zaključuju da ovi podatci "podržavaju kontinuiranu upotrebu oralne kontracepcije kao prvu liniju terapije u medikamentoznom liječenju zdjelične boli uzrokovane endometriozom."

 

 

Fertil Steril. [E-pub of Head] online 2011.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve