Datum zadnje izmjene: 16. 01. 2020.


Žene širom svijeta napuštaju rodilišta prerano nakon porođaja, rezultat je nove analize.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO - World Health Organization) ukazuje da žene ostaju u rodilištima najmanje 24 sata nakon vaginalnog poroda, a znanstvenici su našli da je to ovisno o regijama, te da 83% žena napušta rodilište prije ovoga.

Jednako tako, do 75% žena porođenih carskim rezom napušta rodilište prerano nakon carskog reza, to je u SAD temeljno na preporukama i zakonu.

"U nekim zemljama porođene žene se otpuštaju nevjerojatno rano," rekla je vodeća autorica g. Oona Campbell, iz Londonske škole za higijenu i tropsku medicinu.

Opći cilj istraživačkog tima je bila procjena kvalitete zdravstvene skrbi tijekom i nakon poroda, a duljina boravka u bolnici je jedna stvar putem koje to možemo stvarno pokušati."

Campbell i kolege su analizirali prosječnu duljinu hospitalizacije nakon poroda u 92 zemlje, uključujući 45 zemalja sa srednjim prihodima i 10 zemalja s niskim prihodima.

U razvijenim zemljama prosječno se nakon vaginalnog poroda ostaje u bolnici između pola dana u Egiptu i nešto više od šest dana u Ukrajini.

Nakon poroda carskim rezom u razvijenim zemljama, hospitalizacija traje između dva i pol dana u Egiptu i gotovo deset dana u Ukrajini.

Moguće je da je dulja hospitalizacija u Ukrajini rezultat ranijih normi Sovjetskog saveza koje su utvrdile duljinu hospitalizaciju u trajanju od sedam dana nakon poroda, izvijestili su autori u znanstvenom časopisu "PLOS Medicine".

U razvijenim zemljama, boravak u bolnici nakon vaginalnog poroda, trajao je najkraće u Velikoj Britaniji, u prosjeku jedan i pol dan.

Campbell je rekla da se, iz aktualnog istraživanja, ne može govoriti o kvaliteti primijenjene zdravstvene skrbi, ali kratka i duga hospitalizaciju ostaju rizici. Naprimjer, rekla je, dulji ostanak u bolnici može povisiti rizik rodilje za infekciju.

"S druge strane, želimo da ostanu tako dugo dok se ne uvjerimo da neće imati abnormalno krvarenje, da se neće javiti žutica u bebe i da se bebe pravilno hrane," navodi Campell. "Dakle, ima puno razloga da želimo dovoljno dug boravak u bolnici."

Dr. Chris Glantz, stručnjak za visoko-rizične trudnoće, koji nije sudjelovao u istraživanju, rekao je da medicinski, socijalni i bolnički čimbenici svi utječu kada će u SAD žena napustiti bolnicu nakon poroda.

"Ne postoji jedna veličina koja odgovara svima," rekao je Dr. Glantz, iz svečilišta "University of Rochester Medical Center", New York.

Rekao je da žene i njihovi partneri mogu razgovarati sa svojom osiguravajućom kućom i klinikom u vezi police osiguranja i općih očekivanja. Osiguravajuće kuće trebaju također predočiti listu očekivane duljine boravka, ali je važno da pitanje odlaska iz bolnice ostane fleksibilno.

 

SOURCE: http://bit.ly/1TuwCQ8
PLOS Med 2016.dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve