Datum zadnje izmjene: 16. 01. 2020.


Žene s tipom 1 dijabetesa koji je ovisan o inzulinu, imaju veći kardiovaskularni rizik tijekom pijelaznog razdoblja u odnosu na žene bez dijabetesa. Među ženama u postmenopauzi, međutim, nema povećanog kardiovaskularnog rizika kod svih žena koje imaju dijabetes tip 1.

Ovo su ključni rezultati analize žena upisanih u studiju CACTI – "Coronary Artery Calcification in Tpe 1 DiabePovećantes".

"U općoj populaciji premenopauzalnih žena bolji je kardiovaskularni profil u odnosu na muškarce, ali ne vidimo da isti učinak i u žene s dijabetesom", rekla je autorica Amena Keshawarz u intervjuu prije godišnje znanstvene sjednice Američkog društva za dijabetes. "Ove žene gube nešto od te zaštite. Postavili smo pitanje ima li to neku vrstu odnosa s horonskim promjenama u prijelaznom razdoblju i menopauzi, jer jednom kad žene izgube menstruaciju s padom estrogena postoji tendencija gubitka ovog zaštitnog faktora."

Gospođa Keshawarz, doktorantica i asistentica na Sveučilištu u Coloradu, Centar za djetinjstvo dijabetes, i njezini suradnici koristili su mjerenje debljine "intime" – unutrašnjeg sloja karotidne arterije i prisutnost kalcifikacije koronarnih arterija kako bi procijenili rizik kardiovaskularnih događaja u menopauzi kod 106 žena s dijabetesom tipa 1 i 140 žena bez dijabetesa, koje su bile upisane u studiju CACTI.

Pacijentice su bile u dobi od 33-74 godina, a podaci su prikupljeni u razdoblju od siječnja 2014. do svibnja 2016. godine. Korištene su multivarijabilne linearna i logistička regresija za ispitivanje razlika navedenih parametara i procjeni omjera rizik kalcifikacije koronarnih arterija (CAC). Učinjeni su odvojeni modeli za sljedećih dobi: 42, 42, 48, 51, 54 i 57 godina.

Kao grupa, žene s inzulin-ovisnim dijabetesom bile su mlađe nego ispitanice bez šećerne bolesti (prosječna dob 51 vs 55 godina), ali starost u kojoj se javljala zadnja menstruacija nije se razlikovala ovisno o prisutnosti dijabetesa. Gospođa Keshawarz izvijestila je da su žene s dijabetesom tipa 1 imale statistički znatno veći prilagođeni omjer rizika za značajne arterijske kalcifikacije i zadebljanje "intime" karotida, u usporedbi sa ženama bez dijabetesa, ali ovi odnosi su se razlikovali ovisno o starosti i menopauzalnoj dobi.

Na primjer, među premenopauzalnim ženama, dijabetes tipa 1 povećava izglede pojave koronarnih kalcifikata u svim dobnim skupinama, a dabljina "intime" u karotidnim arterijama bila je veće u žena s dijabetesom tipa 1, u usporedbi s onima iz skupine dijabetesa u dobi od 45 godina i stariji. Među žena u postmenopauzi, dijabetes tipa 1 povezan je pojavom kalcifikata samo u dobi od 54 godina i starijim, i sa zadebljanim unutrašnjim slojem arterijske stijenke u dobi od 57 godina.

"Žene s inzulin-ovisnim tipom šećerne bolestie suočavaju se s jedinstvenim problemima u njihovom zdravlju koje nisu samo vezane uz endokrinologiju", dodala je Keshawarz. "Ako nisu prošle menopauzu ipak, to treba uzeti u obzir kada se predlažu intervencije, način života i promjene u ponašanju, jer postoji povećana mogućnost da će upravo one imati veći rizik od kalcifikacije koronarnih arterija i zadebljanja arterijskih stijenki. "

 

Annual scientific sessions of the American Diabetes Association, 2016.Dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve