Datum zadnje izmjene: 29. 01. 2020.

Povišena razina muških spolnih hormona - androgena u serumu povezana je s povećanim rizikom javljanja raka dojke u premenopauzalnih žena, objavljeno je u znanstvenom časopisu Journal of the National Cancer Institute.

Ranija istraživanja su pokazala da je povišena razina muških spolnih hormona u postmenopauzi povezana s rizikom nastanka raka dojke, ali nije bilo jasno je li to vrijedi i za žene u premenopauzalnoj dobi.

U aktualnom ispitivanju, znanstvenici iz International Agency for Research on Cancer, Lyon, Francuska, uspoređivali su razinu muških spolnih hormona kod 370 žena u premenopauzalnoj dobi kod kojih je kasnije dijagnosticiran rak dojke, s razinom muških spolnih hormona kod 726 ispitanice iz kontrolne skupine. Osim muških spolnih hormona, u obje skupine ispitanica mjereni su razina progesterona, estrona i estradiola.

Rizik nastanka raka dojke statistički značajno je rastao s porastom razine testosterona i androstendiona (p = 0.01). Sličan odnos je pokazivala i razina dehidroepiandrosteron sulfata (DHEAS), ali nije postojao statistički značajan porast. Suprotno tome, razina SHBG - sex hormone binding globulina, nije bila povezana s rizikom javljanja raka dojke.

Povišena razina progesterona bila je povezana sa smanjenjem rizika javljanja raka dojke, ali ni ovdje trend povezanosti nije bilo statistički značajan.

Apsolutni rizik nastanka raka dojke kod ispitanica mlađih od 40 godina u 10-godišnjem periodu praćenja bio je povišen za 2.6% odnosno 1.5% u odnosu na najvišu i najnižu povišenu razinu testosterona.

"Ova prospektivna kohortna studija ukazuje na snažnu i izravnu povezanost rizika nastanka raka dojke u skupini premenopauzalnih žena s razinom cirkulirajućih muških spolnih hormona testosterona i androstendiona u krvi," zaključuje francuski znanstveni tim.

Neophodna su daljnja ispitivanja koja bi točno odredila porijeklo povišene razine muških spolnih hormona kod žena (jajnik ili nadbubrežna žlijezda), te istražila da li promjene u stilu života ili druge intervencije mogu smanjiti razinu muških spolnih hormona i tako reducirati rizik nastanka raka.

 

J Natl Cancer Inst 2005;97:755-763.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve