Datum zadnje izmjene: 19. 01. 2020.


Wendy Mack, PhD, iz Keck School of Medicine, University of Southern California u Los Angelesu, predstavila je nalaze iz rane u odnosu na kasnu intervenciju uvođenja estrogenske terapije u postmenopauzi (studija 'ELITE') na 2014. godišnjem sastanku NAMS – Sjeverno Američkog društva za menopauzu.

Studija ELITE imala je za cilj testirati "kritični prozor", hipotezu po kojoj uporaba hormonske terapije u mlađih žena u menopauzi donosi korist, koja izostaje ako se hormonska terapija počinje koristiti u starijoj dobi (> 65 godina) neće. Primarni cilj istraživanja bio je ispitati hipotezu s obzirom na aterosklerozu, a ti rezultati će biti predstavljeni na predstojećem sastanku Američkog društva za srčane bolesti.

U smislu kognitivne funkcije, što je sekundarni ishod, studija nije pokazala razlike u učinku kod ranog u odnosu na kasni početak hormonske terapije. Oralna estrogenska terapija započeta tijekom prvih 6 godina u odnosu na zadnju menstruaciju ne utječe na primarnu (verbalno pamćenje) ili sekundarnu (globalna kognitivna funkcija, izvršne funkcije) kogniciju, drugačije u odnosu na terapiju koja se započne 10 ili više godina nakon menopauze.

"ELITE-kotačić" je jedina studija do sada, koja je razmatrala utjecaj različitog vremenskog početka hormonske terapije (u odnosu na nastupanje menopauze) na kognitivne funkcije tijekom postmenopauze, što predstavlja jedini odgovarajući način otkrivanja razlika. Ukupno je bilo uključeno 643 pacijentice na početku, odnosno 445 preostalih ispitanica 5 godina kasnije, pri procjeni rezultata.

Rezultati dosadašnjih istraživanja koji su procjenjivali učinak hormonske terapije na memoriju i druge aspekte kognitivnih funkcija proturječni su, neki od njih prikazuju štetne, a drugi korisne učinke. Studije su se razlikovale po režimu uzimanja hormona, trajanju studije, te dob i duljinu postmenopauzalnog statusa u ispitanica, rekla je dr Mack.

ELITE je obuhvaćala zdrave, postmenopauzalne žene čija je zadnja menstruacija bila ili unutar 5 godina ili prije 10 i više godina. Ispitanice su nasumično raspoređene u skupinu koja je primala ili 1 mg oralnog 17-beta-estradiola dnevno plus 4% progesteronskog gela zadnjih 10 dana u mjesecu (ispitanice s maternicom) ili placebo za jedno (oboje).

Istraživači su testirali verbalno pamćenje sudionika, izvršnu funkciju i globalne spoznajne funkcije na početku, nakon 2,5 i nakon 5 godina. Nakon 5 godina nije nađena razlika niti u jednom od testova između liječene/neliječene skupine, odnosno skupine koja je započela liječenja rano ili kasno u menopauzi.

"ELITE nije pokazala potvrdu hipoteze "kritičnog prozora" o utjecaju hormonske terapije na kognitivne funkcije, i to ostaje jedinstveno i jedino istraživanje posebno dizajnirano kako bi se testirala i potvrdila hipoteza 'kritičnog prozora',"zaključio je Dr. Mack u svom izlaganju.

Lila Nachtigall, MD, profesorica opstetricije i ginekologije na New York University-Langone Medical Center u New Yorku, rekla je da ovaj nalaz iznenađuje, jer nedostatak kognitivne koristi u mlađoj dobi postmenopauzalnih žena je u suprotnosti s njezinim kliničkim iskustvu.

Dr. Nachtigall pretpostavlja da ove razlike u rezultatima mogu biti posljedica toga što u ELITE istraživanju sudionice nisu birane na temelju simptoma. Neke su imale simptome, ali postojanje simptoma nije bio među kriterijima istraživanja. U ukupnoj ocjeni, ovo je dobro istraživanje, u čije rezultate ne treba sumnjati.

Dr. Nachtigall je također istaknula da su rezultati ove studije uvjerljivi glede nedostatka kognitivne štete u starijoj skupini posebno, traganju za povratkom na trendove vidljive u istraživanju "Women's Health Initiative".

Premda estrogensku terapiju obično ne počinjemo u starijih žena, hormonska terapij još uvijek je opcija za neke žene koje tako dugo još uvijek imaju valunge. "Liječenje se mora individualizirati," zaključak je komentara.

 


Sjevernoameričko menopauzalno društvo (NAMS) 2014 Godišnji sastanak. Sažetak S-12.dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve