Datum zadnje izmjene: 13. 01. 2020.


Kirurški zahvati tijekom trudnoće općenito su sigurni, ukazuje aktualno istraživanje.

"Naravno, kirurški zahvat tijekom trudnoće izvodi se samo ako je nužno potreban," rekao je Dr. Paul Aylin, jedan od koautora, epidemiolog na "Imperial College", u Londonu.

Ali, ako je kirurški zahvat nužan kod buduće majke, "informacije iz naše analize mogu pružiti sigurnost," rekao je.

Aylin i kolege koristili su banku podataka Engleskih nacionalnih bolnica u identificiranju približno 6.5 milijuna trudnoća između 2002. i 2012. godine, uključujući 47,628 trudnica koje su imale neopstetrički kirurški zahvat.

Najčešći operativni zahvati su obuhvaćali abdominalnu kirurgiju, dentalne zahvat, zahvate na noktima i koži, ortopedski zahvati, kirurgija uha, nosa, ždrijela, perianalne regije i dojke.

Općenito, kirurški zahvat tijekom trudnoće bio je povezan s većim rizikom od opstetričkih komplikacija, ali je broj komplikacija koje bi se mogle pripisati operativnom zahvatu bio veoma malen, navode autori.

Znanstveni tim nalazi da jedan dodatni slučaj pobačaja na svake 143 operacije. Osim toga, zabilježeno je jedno dodatno mrtvorođeno dijete u svakih 287 trudnica koje su imale kirurški zahvat, jedan prijevremeni porod u svake 31 operirane trudnice, rođenje djeteta niske porodne težine u svakih 39 žena u operacijskoj skupini i jedan smrtni ishod u svakih 7.962 operacija.

Otprilike dvije trećine svih abdominalnih operacija bile su laparoskopske, ali je laparoskopska abdominalna kirurgija bila povezana s gotovo četiri puta većim rizikom od pobačaja u usporedbi s otvorenom abdominalnom kirurgijom, pronašli su autori.

Manje od 6 posto operacija se dogodilo unutar jednog tjedna prije kraja trudnoće.

Sveukupno, nakon korekcije rezultata za druge čimbenike koji bi mogli povećati rizike za ove ishode u majki, utvrđeno je da je neopstetrička operacija sudjelovala u povećanju rizika od 0.7% za pobačaj, 0,4% za mrtvorođenost, 3,2% za prijevremeni porod, 2,6% za nisku porodnu težinu, 4 posto za carski rez, i 0,013 posto za majčinsku smrt, objavili su autori u 'Annals of Surgery'.

 

SOURCE: http://bit.ly/2dlhyr0
Ann Surg 2017.Dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve