Datum zadnje izmjene: 14. 01. 2020.


Kod žena s poviješću preeklampsije svakodnevno uzimanje niskih doza aspirina može dovesti do smanjenja recidiva od 30%, pokazuje novo istraživanje te potvrđuje smjernice koje je izdalo 'USPSTF - Preventive Services Task Force'.

Preeklampsija se javlja u 5% do 8% svih trudnoća, odnosno kod oko 10 milijuna žena diljem svijeta. Svake godine prreeklampsija uzrokuje smrt 76.000 majki diljem svijeta, a odgovorna je za 15% prijevremenih porođaja u SAD-u.

Iako točan uzrok preeklampsije nije jasan, smatra se da nastaje kombinacijom predisponirajućih čimbenika, uključujući genetiku i majčin komorbiditet, imunološke i endotelne uzročnike te disfunkcionalnu trofoblastičku invaziju, rekla je Mary Catherine Tolcher, doktor medicine, djelatnica feto-maternalne medicine u Baylor College of medicine u Houstonu.

Patofiziologija uključuje vaskularnu i endotelnu disfunkciju, ishemiju placente te upalne i stres reakcije, objasnila je.

"Hiperprodukcija tromboksana igra važnu ulogu u vazokonstrikciji i agregaciji trombocita i doprinosi ishemiji posteljice," napisala je dr. Tolcher, što znači da lijek koji sprečava sužavanje krvnih žila može smanjiti ishemiju.

Aspirin je dobar kandidat za prevenciju zbog svog sigurnosnog profila i poticanja vazodilatacije, ali su rezultati dosadašnjih istraživanja bili mješoviti.

 

 

 

Testiranje Aspirina

Koristili smo USPSTF smjernice u Bayloru u rujnu 2014. godine, s posebnim naglaskom na žene s povijesti preeklampsije, izjavila je dr Tolcher na godišnjoj skupštini Društva za feto-maternalnu medicinu 2017. godine.

Za potrebe studije su analizirali 284 porođaja koji su bili prije studije i 133 koji su nastupili nakon studije. Naglasak je bio na preeklampsiji s osvrtom na upotrebu magnezijevog sulfata i prijevremeni porod.

Prosječna dob majki je bila 30 godina, a bilo je manje Latino žena nego u prethodnoj grupi. Indeks tjelesne mase, povijest pušenja, gestacijska dob u vrijeme prethodne epizode preeklampsije i porođaja, stope hipertenzije, dijabetesa tipa 2 kao i prethodnih prijevremenih poroda su bile slične u dvjema skupinama. Međutim, manje je žena u prethodnoj skupini bilo pokriveno privatnim osiguranjima (9,2% vs 37,6%), a bilo je nešto više žena s dijabetesom tipa 1 u drugoj skupini.

Sve u svemu, došlo je do smanjenja rizika od 49%, s više žena u prethodnoj skupini nego u drugoj skupini s razvojem preeklampsije (32,4% vs 16,5%).

Nakon prilagodbe za demografske karakteristike i komorbiditet, rizik je bio 30% niži u drugoj skupini (relativni rizik [RR], 0.70). Da bi se spriječio jedan slučaj rekurentne preeklampsije, šest žena s poviješću preeklampsije bi trebale uzimati niske doze aspirina, izvješćuju istraživači.

Korištenje magnezijevog sulfata tijekom poroda u drugoj skupini je bilo 29% manje nego u prethodnoj grupi, ali razlika nije bila značajna (RR, 0.71). Razlika u stopi prijevremenog porođaja između dvije skupine nije bila značajna (24,3% vs 23,3%).

Stopa preeklampsije je već počela opadati u Bayloru i prije nego što su smjernice provedene, ali nakon implementacije je ukupni trend postao znatno bolji i ostao stabilan, bez vidljive sezonske varijacije.

Dnevne niske doze aspirina tijekom drugog i trećeg tromjesečja koštaju oko 4 dolara, dok je cijena za liječenje jedne žene s preeklampsijom oko 21.200 dolara, izvješćuju istraživači.

"Najvažnija klinička implikacija je da se čak i mala korist od aspirina isplati zbog niske cijene i niskog rizika od nuspojava ", rekla je dr Tolcher.

 

 

 

 

 

 

Usporedba dokaza

"Aspirin nije pokazao blagotvorni učinak u smislu smanjenja rizika od preeklampsije u dva najveća randomizirana pokusa - jedan iz SAD-a i jedan međunarodni", rekla je dr Tolcher za Medscape Medical News. "Međutim, meta-analize koje su kombinirale rezultate iz tih i iz malih studija su pokazale korist. No, neki su liječnici neodlučni mijenjati praksu na temelju meta-analiza."

 

 

 


 

Društvo za feto-maternalnu medicinu (SMFM), 2017.g. Godišnji sastanak:: Dubravka Dedeić, dr.med :: spec. ginekologije i porodništva :: Poliklinika Harni
  Novosti - Sve