Datum zadnje izmjene: 21. 01. 2020.


Preeklampsija je komplikacija koja se pojavljuje u 8% trudnoća i teško ju je adekvatno dijagnosticirati dosadašnjom dijagnostikom.

Britanski znanstvenici izvješćuju o novom testu (Triage, Alere, San Diego, CA) koji mjeri razinu čimbenika rasta posteljice (placental growth factor – P1GF) u krvi. Test s velikom preciznošću pomaže liječnicima odrediti hoće li trudnica razviti preeklampsiju tijekom trudnoće.

U prospektivnoj multicentričnoj studiji sa 625 trudnica prije 35. tjedna trudnoće sa sumnjom na preeklampsiju, niska razina P1GF (manja od pete percentile za gestacijsku dob) je imala veoma veliku osjetljivost i veoma nisku prediktivnu vrijednost za točno određivanje koje žene imaju poremećaj pa će trebati porođaj unutar 14 dana.

"Mnogo godina preeklampsiju dijagnosticiramo na temelju povišenog krvnog tlaka i proteina u urinu", rekla je voditeljica studije dr Lucy Chappell (King's College, London, UK). "Sada, po prvi puta imamo vrlo precizan krvni test kojim možemo promijeniti antenatalnu skrb jer nam s 96%-tnom preciznošću pokazuje ima li žena preeklampsiju koja će zahtijevati porođaj unutar 14 dana. A to je važno i za žene i za liječnike kao i za cjelokupnu zdravstvenu skrb", rekla je Chappell.

Čimbenik rasta posteljice se povećava tijekom trudnoće i može doseći razinu do 3000 pg/mL. Znak zrele i zdrave posteljice je najviša vrijednost P1GF oko 30. tjedna nakon čega počinje padati. Svaka vrijednost iznad 100 pg/mL se smatra normalnim.

Mnogo vremena i truda je utrošeno u pokušajima da se izdvoje žene koje su pod najvećim rizikom za razvoj preeklampsije. Glavni cilj testiranja je izdvojiti žene kojima treba pojačani nadzor, kaže Chapell.

"Svi porodničari imaju veliki broj žena koje dolaze s sumnjom na preeklampsiju na temelju povišenih vrijednosti krvnog tlaka, proteina u urinu ili sa glavoboljom. Veoma je teško izvojiti žene kojima treba pojačani nadzor od onih kojima će dotadašnja razina nadzora biti dovoljna. Puno vremena i truda se utroši da bi se izvojile žene sa najvećim rizikom a to je točno ono što radi ovaj test", rekla je dr Chapell.

"Test ima visoku točnost u određivanju koje su žene pod visokim rizikom i trebaju hitan porođaj. Određuje koju ženu trebate imati pod intenzivnim nadzorom a koju treba ostaviti u redovitim trudničkim kontrolama."

Znanstvenici su određivali donju razinu P1GF u plazmi (definira se kao vrijednost ispod pete percentile za gestacijsku dob) u predviđanju potrebe za porođajem unutar 14 dana kod trudnica ispod 35 tjedana trudnoće te su isto tako provjeravali njegovu točnost u 35.-36. tjednu kao i u 37. i višim tjednima trudnoće. Također su provjeravali točnost testa kada se koristio niži prag vrijednosti P1GF (< 12 pg/mL).

Od 625 žena koje su sudjelovale u istraživanju, 346 (55%) je razvilo utvrđenu preeklampsiju. Sveukupno 287 su bile gestacijske dobi od od 20.-24. tjedna, 137 žena je bilo gestacijske dobi 35.-36. tjedna i 201 žena između 37. i 40. tjedna trudnoće.

Znanstvenici su ustanovili da je test najprecizniji u ranijim stadijima trudnoće. Između 20. i 34. tjedna osjetljivost u predviđanju potrebe za porođajem unutar 14 dana je bila 0,96 (95% CI 0,89-0,99) i negativna prediktivna vrijednost je bila 0,98 (95% CI 0,93 – 0,0995). Od 35. - 36. tjedna trudnoće osjetljivost niskog P1GF u predviđanju porođaja unutar 14 dana bila je 0,70 (95 % CI 0,58 – 0,81) i negativna prediktivna vrijednost je bila 0,69 (95% CI 0,57 – 0,80). Sa 37.tjedana i više, osjetljivost testa je bila 0,57 (95% CI 0,46 – 0,68) i negativna prediktivna vrijednost je bila 0,70 (95% CI 0,62 – 0,78).

Istraživači su također ustanovili da je vrijednost P1GF manja od 100 pg/mL bila jednako dobra kao i P1GF <5% u predviđanju preeklampsije koja zahtijeva porođaj unutar 14 dana, s istom osjetljivošću i negativnom prediktivnom vrijednošću između 20. i 34. tjedna i osjetljivošću od 0.95 (95% CI 0,83 – 0,99) i negativnom prediktivnom vrijednošću od 0,94 (95% CI 0,80 – 0,99) u 35. i 36. tjednu trudnoće.

"Ovo je od velike važnosti kliničarima", kaže Chapell. Liječnici mogu napraviti ovaj test u ordinacijama, sve vrijednosti manje od 100 pg/mL zahtijevaju pojačanu skrb. U našoj studiji, vrijednosti ispod 100 pg/mL indiciraju potrebu za porođajem u prosjeku unutar 23 dana. Veoma niske vrijednosti razine P1GF (< 12 pg/mL) indiciraju potrebu za porođajem unutar devet dana. P1GF test je bio značajno bolji nego svi drugi uobičajeno korišteni testovi, kao što su sistolički i dijastolički krvi tlak, mokraćna kiselina, ALT i proteinurija u otkrivanju preeklampsije koja zahtijeva porođaj unutar 14 dana, svejedno da li se koristio sam ili u kombinaciji (p< 0,001 za sve usporedbe).

"Ove informacije su poprilično korisne za porodničare jer ukazuju na to da se mora pojačati nadzor nad trudnoćom ako su vrijednosti kod trudnice veoma niske. Mi ćemo u Velikoj Britaniji svakako izdvojiti visokorizične žene i pažljivo ih kontrolirati. Ovaj test sa sigurnošću razdvaja one koje neće imati problema od onih koje trebaju odmah pojačani nadzor", rekla je.

Vrijednosti od 100 pg/mL i više su ohrabrujuće i pokazuju da još nije vrijeme za porođaj. Mogućnost za hospitalizacijom visokorizičnih žena na vrijeme poboljšava ishod trudnoće za majke i djecu što je i bit ovog testa. "Možemo smanjiti broj žena koje rađaju prerano, jer – ako usmjerimo našu pažnju tamo gdje treba, smanjujemo broj nepotrebnih intervencija", rekla je. 

Chappell LC, Duckworth S, Seed PT, et al. Diagnostic accuracy of placental growth factor in women with suspected preeclampsia: A prospective multicenter study. Circulation 2013; DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.113.003215.:: Dubravka Dedeić, dr.med :: spec. ginekologije i porodništva :: Poliklinika Harni
  Novosti - Sve