Datum zadnje izmjene: 22. 01. 2020.


Radikalni kirurški zahvat kod izvanmaternične trudnoće kod nekih žena može smanjiti šansu za buduću spontanu trudnoću.

To se odnosi na žene s anamnezom neplodnosti, bolešću jajovoda ili starije od 35 godina, kaže se u istraživanju koje komentira Reuters Health.

U izvješću objavljenom on-line 18.7.2012. u časopisu Fertility and Sterility, dr. Benoit Rabischong s kolegama iz Centre Hospitalier Universitaire Estaing, Clermont-Ferrand u Francuskoj kaže da se "bolja plodnost postiže kod žena koje su konzervativno liječene, osobito ako imaju rizične faktore za neplodnost".

Istraživane su 1,064 žene iz područnog registra ektopičnih trudnoća. Uspoređena su dva konzervativna liječenja-laparoskopska salpingostomija (614 žena, 61%) i terapija metotreksatom (119 žena, 11%) s invazivnim zahvatom-laparoskopskom salpingektomijom (299 žena, 28%).

Žene su liječene u periodu 1992.-2008. i sve su nakon toga željele trudnoću; 744 su uspješno spontano zanijele.

Sveukupno, 24-mjesečna kumulativna stopa spontane intrauterine trudnoće bila je 67% nakon laparoskopske salpingektomije, 76% nakon LPSC salpingostomije i 76% nakon liječenja metotreksatom.

Autori su dodali: "Čini se da su na to značajno utjecala obilježja pacijentica".

Ukoliko se promatraju žene mlađe od 35 godina, bez anamneze neplodnosti ili bolesti jajovoda, postupanje kod izvanmaternične trudnoće nije imalo utjecaj na vjerojatnost kasnije spontane trudnoće.

Stopa rizika za spontanu trudnoću bila je 0.5 u žena starijih od 35 godina u usporedbi s mlađima od 25, zatim 0.51 u žena s anamnezom neplodnosti i 0.62 u žena s bolešću jajovoda. Za žene s tim obilježjima, stope hazarda bile su 1.2 ako su već rodile živo dijete i 2.0 kada se izvanmaternična trudnoća javila uz intrauterini uložak (spiralu).

U skupini od 430 žena s rizičnim faktorima za neplodnost, salpingektomija je bila povezana s nižom stopom intrauterine trudnoće (HR 0.67). I ovdje je spontana trudnoća bila vjerojatnija kod žena koje su imale u anamnezi porod živog djeteta (HR 1.52) i u onih koje su imale ekstrauterinu trudnoću uz spiralu (HR 3.60).

"Rezultati ove studije i oni iz literature pokazuju da se kadgod je to moguće, prednost treba dati konzervativnim načinima liječenja kako bi se povećala šansa kasnije trudnoće, a da se istovremeno ne poveća rizik od nove izvanmaternične trudnoće", savjetuje dr. Rabischong.

 

Fertil Steril 2012.


Đurđa Žigmundovac-Klaić, dr.med. :: spec. ginekologije i porodništva :: Poliklinika Harni
  Novosti - Sve