Datum zadnje izmjene: 03. 02. 2020.

Sindrom policističnih jajnika (PCOS) je najčešći razlog poremećaja menstruacijskog ciklusa, kojeg karakteriziraju kronična anovulacija, povišena razina muških spolnih hormona (hiperandrogenemija) i neplodnost. Posljednjih godina uočena je povezanost PCOS i povišene razine inzulina (hiperinzulinemija) koja po nekim autorima predstavlja centralni događaj u nastanku i patogenezi PCOS.

Kako je također u nekoliko navrata pisano o osebujnom vaskularnom obrascu jajnika prisutnom kod PCOS, cilj naredne studije je bio ispitati obrazac vaskularizacije u pacijentica s PCOS uz pomoć color Dopplera i njegovu moguću korelaciju s razinom spolnih hormona i inzulina.

U svojoj studiji znanstvenici iz Barija proučavali su 42 pacijentice s ultrazvučnom slikom policističnih jajnika (PCOS). U ovoj skupini pacijentica napravljene su dvije podskupine: 14 pacijentica s urednim menstruacijskim ciklusima, i 28 pacijentica s nepravilnim ili potpuno odsutnim menstruacijskim ciklusima. Kontrolnu skupinu je sačinjavalo 10 zdravih pacijentica s pravilnim menstruacijskim ciklusom i urednom ultrazvučnom slikom jajnika.

Kod svih pacijentica je određivana razina spolnih hormona (FSH, LH, androstendion, testosteron, SHBG i estradiol), potom test opterećenja glukozom OGTT, razina inzulina prije i nakon OGTT, te vaginalni color Doppler u prvoj fazi ciklusa s određivanjem indeksa protoka krvi kroz jajnik: PI, RI i Vmax.

Hormonske vrijednosti pokazuju značajne razlike kod pacijentica s PCOS i nepravilnim ciklusima u odnosu na ostale 2 grupe pacijentica. Također obrazac protoka krvi kroz jajnik, a prije svega PI i RI se značajno razlikuju u zdravih žena u odnosu na žene s ultrazvučnom slikom PCOS (značajno viši PI i RI). U odnosu na razinu inzulina, pacijentice s policističnim jajnicima također dvojako reagiraju, tako da se razlikuje skupina pacijentica s urednom razinom inzulina i skupina pacijentica s povišenom razinom inzulina.
Kod pacijentica s PCOS i povišenom razinom inzulina, značajno je povišen androstendion (p<0.01) i značajno snižen SHBG (p<0.01). Također ova grupa pacijentica pokazuje kod color Doppler pregleda značajno niži RI i viši Vmax nego PCOS pacijentice s normalnom razinom inzulina.

Transvaginalni color Doppler u stanju je prikazati pojačani protok krvi kroz tkivo jajnika koji se vidi kod PCOS pacijentica, ali ne i izdiferencirati dvije grupe pacijentica: pacijentice s poremećenim menstruacijskim ciklusom od pacijentica kod kojih je menstruacijski ciklus očuvan.

Međutim, određivanje razine inzulina kod ovih pacijentica i selekcija PCOS pacijentica s povišenom razinom inzulina može izdiferencirati pacijentice s poremećenim ciklusom. Značajna korelacija između povišene razine inzulina, povišene razine androstendiona i niske razine SHBG ukazuje na moguću ulogu povišene razine inzulina u razvitku osebujnog vaskularnog obrasca (stromalna angiogeneza) kod PCOS.


Gyn Endocrin 2001; Vol 15 (2): 142-149

 

dr.Vesna Harni
  Novosti - Sve