Datum zadnje izmjene: 29. 01. 2020.

Uporaba piroksikama tijekom postupka umjetne oplodnje, a prije transfera embrija (ET) poboljšava stopu ostvarenih trudnoća nakon in vitro fertilizacije (IVF), rezultat je randomiziranog pokusa objavljenog u znanstvenom časopisu "Fertility and Sterility".

"Nesteroidni protuupalni lijekovi ("nonsteroidal anti-inflammatory drugs - NSAID") mogu dovesti do smanjenja napetosti i nastanka kontrakcija maternice", navode znanstvenici iz Good Moon-Hwa Hospital, Busan (Korea).

"Do sada nisu objavljena istraživanja u kojima bi se pratio učinak NSAID na poboljšanje ishoda trudnoće nakon postupka potpomognute oplodnje i transfera embrija. Piroksikam se pokazao najučinkovitijim od svih NSAID u liječenju kliničkih simptoma dismenoreje".

Ispitivanje korejskih znanstvenika je provedeno kao dvostruko-slijepa i placebo-kontrolirana studija u velikom, urbanom medicinskom centru. Praćeno je ukupno 266 postupaka IVF-ET, od čega 78 ciklusa sa smrznutim i potom odleđenim zamecima kod pacijentica s tubarnim faktorom, endometriozom, muškom ili idiopatskom neplodnosti.

U skupini pacijentica koje su primale lijek, primjenjivana je oralna doza od 10 mg piroksikama jedan do dva sata prije embrio transfera (133 IVF postupka, od toga 39 IVF postupaka sa smrznutim zamecima). Pacijentice u kontrolnoj skupini su primale placebo lijek na sličan način.

U usporedbi s kontrolnom skupinom, stopa implantacije (implantation rate IR) je kod pacijentica koje su primale piroksikam bila statistički značajno viša (18.7% vs 8.6%), kao i nastupanje trudnoće - pregnancy rate PR (46.8% vs 27.6%) u ciklusima u kojima su korištene svježi zameci. Sličan povoljan učinak zabilježen je i u ciklusima gdje su korišteni smrznuti zameci: IR 9.4% vs 2.3%; PR 25.6% vs 7.7%.

Stopa trudnoća bila je statistički značajno viša kod pacijentice s tubarnom ili muškom neplodnosti, te endometriozom u skupini koja je primala piroksikam. Pri tome je povoljan učinak piroksikama registriran kod pacijentica mlađih od 40 godina, ali ne i kod pacijentica starijih od 40 godina.

Ograničenja studije uključuju nemogućnost određivanja načina povoljnog djelovanja piroksikama: ostaje nejasno da li je to smanjenje kontraktibilnosti maternice ili povećanje krvnog protoka kroz maternicu.

Autori preporučuju daljnja ispitivanja radi pojašnjenja mehanizama djelovanja piroksikama. Uporaba NSAID tijekom trudnoće nije povezana s nastupanjem urođenih malformacija, prijevremenim poroda ili niskom porođajnom težinom, iako su neželjeni učinci NSAID zbog njihove primjene tijekom trudnoće opisani u dvije studije.

"Ova studija je prvo ispitivanje mogućih pozitivnih posljedica primjene piroksikama s ciljem poboljšanja ishoda trudnoće nakon IVF-ET postupka, a rezultati pokazuju kako uz primjenu piroksikama rastu i stopa implantacije i stopa trudnoća nakon IVF-ET postupka, neovisno da li se primjenjuju smrznuti ili svježi zameci", navode autori.

"Ovi rezultati potvrđuju da je primjena piroksikama neposredno prije transfera embrija vrlo učinkovita u pripremi maternice za prihvaćanje embrija, odnosno njegovu implantaciju.

 

Fertil Steril. 2004;82:816-820


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve