Datum zadnje izmjene: 27. 01. 2020.

Izlučivanje podocita - epitelnih stanica koje oblažu bubrežne glomerule, predstavlja visoko osjetljivi i specifični biljeg za preeklampsiju, rezultat je istraživanja objavljen u znanstvenom časopisu American Journal of Obstetrics and Gynecology. Nalaz podocita u urinu bi mogao biti uključen u razvitak proteinurije - izlučivanja bjelančevina urinom kod preeklampsije.

"Proteinurija u preeklampsiji povezana je s karakterističnom patološkim promjenama bubrežnog parenhima tipa glomerularne endotelioze, koja se smatra izvornim obilježjem preeklampsije, međutim temeljni mehanizmi koji stoje iza ovih promjena nisu sasvim rasvijetljeni", navode američki znanstvenici iz Mayo Clinic, Rochester, Minnesota. "Uloga oštećenja podocita i u konačnici razvitak proteinurije je proces dobro poznat iz eksperimentalnih i kliničkih istraživanja kod pacijenata s glomerularnim oboljenjima".

U aktualnom istraživanju, znanstvenici su analizirali prisutnost podocita u urinu kod trudnica s preeklampsijom, kao i korelaciju prisutnosti podocita u urinu sa stupnjem proteinurije.

Tijekom istraživanja, znanstveni tim je određivao i razinu serumskih angiogenetičkih faktora (sFlt-1, PIGF i endoglin) za koje je dokazana uloga u patogenezi preeklampsije kod 44 žene s preeklampsijom i 23 kontrolne trudnice s normalnim krvnim tlakom.

Podociturija - izlučivanje podocita urinom, nađena je kod svih trudnica s preeklampsijom. U poređenju s kontrolnim ispitanicama ili pacijentima s inaktivnom bolesti, trudnice s aktivnom bolesti su izlučivale statistički značajno veći broj stanice glomerularnog epitela.

"Pozitivna pretskazujuća vrijednost za dijagnozu preeklampsije bila je veća kod nalaza podocita u urinu u odnosu na nalaz faktora angiogeneze ", navode autori.

"U sažetku", navodi znanstveni tim, "naši rezultati ukazuju da je podociturija biljeg bubrežnog oštećenja i proteinurije kod preeklampsije". Mehanizmi koji stoje iza pojave podociturije u preeklampsiji nisu "sasvim razjašnjeni".

Kasne ili pozne gestoze javljaju se iznimno prije 24. tjedna trudnoće i nakon 48 sati od porođaja, a učestalost se kreće između 3 - 10% trudnoća. Klasična definicija simptoma obuhvaća pojavu edema (E) što označuje nakupljanje tekućine u tkivima, proteinuriju (P) s > 0,3 g/l bjelančevina u urinu/24 sata i hipertenziju (H) pri čemu je sistolički tlak >/= 140 mm Hg i dijastolični tlak >/= 90 mm Hg. Početna slova ovih simptoma tvore kraticu EPH, pa otuda i naziva EPH bolest svojstvena trudnoći ili EPH gestoza. Mnogobrojne su podjele EPH gestoza: prema simptomima, prema patogenezi, prema pratećim bolestima, prema težini simptoma.

Danas se ipak najčešće rabi podjela Američkog komiteta za zaštitu majki prema kojoj razlikujemo akutnu toksemiju trudnoće, kroničnu hipertenziju i neklasificirana stanja i bolesti. Akutna toksemija trudnoće obuhvaća dva stanja: preeklampsiju i eklampsiju. Preeklampsija je definirana povišenim krvnim tlakom (PIH - pregnancy induced hypertonia) i proteinurijom u trudnoći, a eklampsija prije svega pojavom konvulzija u trudnoći. Pri tome se eklampsija najčešće nadovezuje na preeklampsiju premda je moguća pojava konvulzija i bez znakova preeklampije (eclampsia sine eclampsia).

 

Am J Obstet Gynecol 2007;196:320.e1-320.e7.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve