Datum zadnje izmjene: 27. 01. 2020.

Totalna laparoskopska radikalna histerektomija - TLRH pruža mnoge prednosti u odnosu na otvoreni pristup u liječenju ranih stadija raka vrata maternice, uključujući manji gubitak krvi, kao i kraću hospitalizaciju, rezultat je aktualnog istraživanja.

Totalna laparoskopska radikalna histerektomija prvi je puta uvedena u ginekološku onkologiju ranih devedesetih godina prošlog stoljeća, međutim nije postala standardni postupak u liječenju karcinoma cerviksa sve do novijeg vremena i uvođenja novih tehnika i opreme koji osiguravaju sigurnost i izvedivost zahvata, objavljeno je u znanstvenom časopisu Obstetrics and Gynecology.

U aktualnom istraživanju, američki znanstvenici iz M. D. Anderson Cancer Center, Houston, poredili su ishod liječenja ranih stadija karcinoma cerviksa kod 35 žena liječenih laparoskopskim putem i 54 pacijentice kod kojih je načinjena klasična abdominalna radikalna histerektomija. Prosječna životna dob pacijentica iznosila je 41.8 godina, dok je indeks tjelesne mase bio 28.1.

Totalna laparoskopska radikalna histerektomija u prosjeku je trajala nešto dulje u odnosu na klasičnu otvorenu operaciju: 344 minuta u odnosu na 307 minuta koliko je u prosjeku trebalo za abdominalnu operaciju. Prvi postupak je, međutim, bio povezan sa statistički značajno manjim gubitkom krvi: 319 ml u odnosu na 548 ml kod otvorene operacije.

Kirurška radikalnost bila je slična u oba načina radikalnih operacije, premda je statistički značajno više zdjeličnih limfnih čvorova dobiveno putem otvorene abdominalne operacije.

Duljina hospitalizacije je za laparoskopski operirane pacijentice u prosjeku iznosila 2.0 dana, u usporedbi s 5.0 dana kod pacijentica podvrgnutih otvorenoj histerektomiji. Daleko značajniji podatak je da je kod 53% pacijentica kod kojih je rađena otvorena histerektomija došlo do postoperacijskih infekcijskih komplikacija u usporedbi sa samo 18% pacijentica kod kojih je rađena radikalna laparoskopska operacija. Nisu uočene razlike u pojavnosti drugih komplikacija.

"Premda je totalna laparoskopska radikalna histerektomija tehnički veoma zahtjevna operacije, radi se o sigurnom i izvedivom postupku s manjom učestalosti intraoperacijskih i poslijeoperacijskih komplikacija u odnosu na abdominalnu radikalnu histerektomiju, a dugoročno praćenje ishoda ukazuje na podjednaku uspješnost u liječenju u odnosu na abdominalnu radikalnu histerektomiju", zaključuju autori. Uvođenjem robotske kirurgije, totalna laparoskopska radikalna histerektomija postat će jednostavnija za izvođenje, dodaju znanstvenici.


Obstet Gynecol 2007;110:96-102.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve