Datum zadnje izmjene: 24. 01. 2020.

Trudnice s preeklampsijom imaju veći rizik pojačanog stvaranja TSH prije porođaja i češće su izložene riziku hipotireoze u kasnijem životu.

U istraživanju imaju li trudnice s preeklampsijom povišeni rizik obolijevanja od hipotireoze - smanjene funkcije štitnjače, znanstvenici su uspoređivali razinu TSH - hormona koji stimulira funkciju štitnjače prije 21. tjedna trudnoće i nakon pojave preeklampsije, ali prije porođaja kod 141 trudnice s preeklampsijom i isto tolikog broja trudnica s normalnim krvnim tlakom koje su činile kontrolnu skupinu.

Statistički značajno veći broj trudnica s preeklampsijom imao je razinu hormona TSH iznad referentne granice (što je upućivalo na potencijal klinički značajne nepravilne funkcije štitnjače) u odnosu na kontrolnu skupinu ispitanica (24% vs. 14%). Nakon korekcije za starosnu dob, BMI, rasu ili etničku pripadnost, pušenje, razinu hCG hormona i prisutnost TPO protutijela, preeklampsija je bila statistički značajno i to 2.2 puta češće povezana s višim vrijednostima hormona TSH iznad referentne granice.

U procjeni je li preeklampsija povezana s rizikom buduće hipotireoze, autori su analizirali razinu hormona TSH, mjerenu u razdoblju između 1995. - 1997. godine, kod 7.121 Norvežanki čiji je prvi porođaj bio 1967. godine ili kasnije. Nakon korekcije podataka za starosnu dob i pušenje, žene koje su imale preeklampsiju tijekom svoje prve trudnoće bile su u skupini sa statistički značajno većim razinama hormona TSH iznad referentne granice i čak >20 godina nakon porođaja, u odnosu na žene koje nisu imale preeklampsiju (rizik povećan 1.7 puta).

Kod žena koje su imale preeklampsiju i kod kojih su TPO protutijela bila negativna, rizik hipotireoze bio je više nego dvostruko povećan, ovaj rizik bio je šest puta veći ako se preeklampsija javljala u dvije ili više trudnoća.

Ove dvije analize ukazuju da su žene s preeklampsijom pod povećanim rizikom za nastanak hipotireoze kako za vrijeme trudnoće, tako i nakon trudnoće. Obje analize se fokusiraju na subkliničke forme hipotireoze, a niti jedna ne ukazuje na broj žena koji bi trebao biti liječen zbog hipotireoze. Stoga je kliničko značenje ovih nalaza ograničeno na preporuke za probir na hipotireozu u aktualnoj trudnoći s preeklampsijom ili s preeklampsijom u ranijim trudnoćama (osobito u višeplodnim trudnoćama).

 

BMJ 2009; 339:b4336. (http://dx.doi.org/10.1136/bmj.b4336)


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve