Datum zadnje izmjene: 24. 01. 2020.

Američki autori nalaze visoku pojavnost metaboličkog sindroma kod očeva i braće pacijentica sa sindromom policističnih jajnika (PCOS), objavljeno je u znanstvenom časopisu "Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism".

"Aktualno istraživanje ukazuje da muški srodnici pacijentica s PCOS prvog stupnja imaju povišeni rizik pretilosti, a njihova pretilost povisuje rizik pojavnosti metaboličkog sindroma", navode znanstvenici.

Američki istraživači iz "Northwestern University, Chicago" navode da žene s PCOS imaju dvostruko veći rizik obolijevanja od metaboličkog sindroma u usporedbi s općom populacijom. Ovaj rizik je povišen i kod njihovih majki i sestara.

U istraživanju rizika kod muških članova obitelji, znanstvenici su proučavali 211 očeva i 58 braće pacijentica s PCOS. Podatci su potom uspoređivani s podatcima 1,153 odnosno 582 pacijenata iz kontrolne skupine, koji su sudjelovali u nacionalnom istraživanju.

Pojavnost metaboličkog sindroma bila je statistički znakovito viša u očeva (42% vs. 32%, p = 0.006) i braće (22% vs. 9%, p = 0.001) pacijentica s PCOS, u odnosu na kontrolnu skupinu.

Srodnici pacijentica s PCOS imali su veći indeks tjelesne mase (BMI - body mass index) u odnosu na kontrolnu skupinu. Nakon korekcije podataka za BMI, međutim, pojavnost metaboličkog sindroma bila je slična u obje skupine ispitanika.

U svjetlu opisanih rezultata, autori zaključuju, "Trebalo bi razmotriti probir za metabolički sindrom kod muških srodnika prvog stupnja pacijentica sa sindromom policističnih jajnika."
 


Clin Endocrinol Metab 2009;94:4361-4366.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve