Datum zadnje izmjene: 18. 01. 2020.


Probir osteoporoze se nedovoljno provodi kod žena s visokim rizikom za prijelom kostiju, te se isto tako previše provodi kod žena s niskim rizikom za prijelom, pokazuju rezultati studije sa oko 51,000 žena koja je objavljena online u časopisu 'Journal of General Internal Medicine'.

Anna Lee D. Amarnath, doktor medicine, iz Department of Family and Community Medicine, University of California, i kolege su proveli retrospektivnu longitudinalnu kohortnu studiju u 13 klinika primarne zdravstvene zaštite u regiji Sacramento oslanjajući se na elektronske povijesti bolesti vezane za radiologiju kod žena u dobi od 40 do 85 godina.

Studija je pratila korištenje DXA postupka od 2006-2012.g. kod 50,995 žena koje nisu bile prethodno u probiru. U studiju su uključeni dob, rasa/nacionalnost, indeks tjelesne mase manji od 20 kg/m2, korištenje glukokortikoida, sekundarna osteoporoza, prijašnji visoki rizik za frakturu, reumatoidni artritis, zlouporaba alkohola i trenutačno pušenje.

Američki odbor za prevenciju preporučuje DXA probir kod žena u dobi od 65 godina i starije, kao i kod mlađih žena s rizikom za prijelom koji je jednak ili veći od 65-godišnje bjelkinje.

Probir je bio nedovoljno korišten u visokorizičnim skupinama. Među ženama u dobi od 60 do 64 godine s jednim ili više faktora rizika - skupina preporučena za probir - sedmogodišnja kumulativna učestalost DXA probira je bila 58,8%. Također su za probir preporučene žene u dobi od 65 do 74 godina, bez obzira na rizične čimbenike, za koje je studija otkrila da je sedmogodišnja kumulativna učestalost probira bila 57,8%. Među ženama u dobi od 75 godina i starijim, kojima se također preporučuje probir, kumulativna učestalost je bila 42,7%.

Među ženama kojima nije preporučen probir osteoporoze, DXA skenovi su se prekomjerno koristili. Kod žena u dobi od 50 do 59 godina je kumulativna sedmogodišnja učestalost DXA probira bila 45,5%. Među ženama u dobi od 60 do 64 godina bez faktora rizika, kumulativna sedmogodišnja učestalost je bila 58,6%.

Prethodne studije su također pokazale sličan obrazac. U studijama Medicare, stope probira među ženama u dobi od 65 godina i stariji su bile niske - oko 30%. U istraživanju žena iz DXA probira u jednom centru, više od 40% je bilo mlađe od 65 godina bez faktora rizika. "Choosing Wisely Initiative of the American Board of Internal Medicine Foundation" odgovara liječnike primarne zdravstvene zaštite za DXA probir kod žena mlađih od 65 godina, bez čimbenika rizika. "Međutim, po našem saznanju, nije zabilježen prekomjeran DXA probir u cjelokupnoj skrining populaciji," navode autori.

U trenutnoj studiji, najjači prediktor DXA probira je bio starosna dob. Analize su pokazale da je učestalost probira "značajno porasla" kod žena u dobi od 50-59 godina, uz povećanje stope do 74 godina starosti, a smanjuje se kod žena u dobi od 75 godina i starijih. Probir je manje uobičajen među crnim ženama i sadašnjim pušačicama u ovoj studiji, ali je znatno veći među ženama s indeksom tjelesne mase ispod 20 kg/m2 u odnosu na žene s indeksom tjelesne mase od 20 do manje od 25 kg/m2.

"U odnosu na dob, drugi čimbenici rizika osteoporoze su slabi prediktori DXA probira", navode autori.

DXA probir je povezan s većim brojem posjeta liječnicima, posebice endokrinolozima. Nadalje, kod žena koje su išle na mamografiju je nađena trostruko veća uporaba DXA probira.

 


J Gen Intern Med. Objavljeno online 2015.:: Dubravka Dedeić, dr.med :: spec. ginekologije i porodništva :: Poliklinika Harni
  Novosti - Sve