Datum zadnje izmjene: 16. 01. 2020.


Profilaktička primjena traneksamične kiseline ispoljava antihemoragijski učinak kod pacijentica podvrgnutih elektivnoj histerektomiji zbog benignog uzroka, objavili su danski istraživači.

"Rezultati naše randomizirane dvostruko-slijepe i placebo-kontrolirane studije ukazuju da preoperativna intravenozna primjena traneksamične kiseline statistički značajno smanjuje gubitak krvi prilikom operacije,", rekla je Dr. Marta Fink Topsoe.

Traneksamična kiselina je anti-fibrinolitički agens s dokazanom dobrobiti u drugim kirurškim i medicinskim područjima, ali učinak kod histerektomije zbog benignog uzroka nije bio utvrđen, navode Dr. Topsoe i kolege sa Sveučilišta u Kopenhagenu, u članku koji je objavljen u internetskom izdanju časopisa "American Journal of Obstetrics and Gynecology".

U daljnjem istraživanju, oni su studirali 332 žene podvrgnute abdominalnoj, laparoskopskoj ili vaginalnoj histerektomiji zbog benignog uzroka. Pacijentice su slučajnim odabirom (randomizacijom) stvrstane u jednu od skupina koje su dobile 1g traneksamične kiseline intravenozno ili placebo na početku operativnog zahvata.

Svi operativni zahvati izvedeni su u općoj anesteziji, a sve pacijentice su dobile preoperativnu antibiotsku i postoperativnu antikoagulantnu terapiju sukladno nacionalnim smjernicama.

Znanstvenici su našli statistički značajno smanjenje intraoperativnog gubitka krvi u skupini pacijentica koje su dobile traneksamičnu kiselinu u odnosu na pacijentice koje su dobile placebo, oboje procijenjeno od strane kirurga (98.4 vrs 134.8 ml) i mjerenjem (100 vrs. 166 ml).

Broj pacijentica s gubitkom krvi većim od 500 ml i više bio je također značajno manju u skupini koja je dobila aktivni lijek (6 vrs 21). Pored toga, neovisno o studijskom protokolu, intraoperativni tijeko kod 18 pacijentica iz skupine koja je dobila placebo zahtijevao je otvorenu primjenu traneksamične kiseline tijekom kirurškog zahvata u usporedbi sa samo 7 pacijentica iz skupine koja je već dobila traneksamičnu kiselinu na početku zahvata.

Osim navedenog, naknadni zahvat zbog postoperativnog krvarenja bio je potreban kod samo dvije pacijentice iz skupine koja je dobila aktivni lijek na početku zahvata u odnosu na 9 pacijentica iz placebo skupine. Nije bilo smrtnih slučajeva niti tromboembolijskih komplikacija niti u jednoj od dvije skupine.

Dr. Topsoe je stoga zaključila, "Rezultati podržavaju profilaktičku primjenu traneksamične kiseline prije elektivne histerektomije zbog benignog uzroka."


 

SOURCE: http://bit.ly/1ogGzmK
Am J Obstet Gynecol 2016.dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve