Datum zadnje izmjene: 27. 01. 2020.

Žene reprodukcijske dobi koje žele ostvariti trudnoću nakon postavljanja dijagnoze raka dojke, ne trebaju čekati ranije preporučenih dvije godine nakon dijagnosticiranja bolesti, već mogu pokušati ostati trudne odmah po završetku liječenja, rezultati su istraživanja objavljenog u znanstvenom časopisu British Medical Journal - BMJ.

Premenopauzalnim ženama kod kojih je dijagnosticiran rak dojke, a koje žele ostvariti trudnoću, aktualne smjernice preporučuju čekanje s ostvarenjem trudnoće od najmanje dvije godine. "No međutim ", objavili su australski znanstvenici s University of Western Australia, Crawley, "do sada nisu objavljeni podatci koji bi upućivali da odgađanje ostvarenja trudnoće utječe na ishod raka dojke ili trudnoće.Preporuka za dvije godine čekanja s trudnoćom nastala je kao smjernica na anegdotalnoj bazi. Odgađanje trudnoće je primarno preporučeno radi prepoznavanja pacijentica s ranim povratom bolesti, te radi omogućenja kompletiranja adjuvantne terapije."

Uporabom registra obolijevanja u Zapadnoj Australiji s oko 15 milijuna zdravstvenih kartona, istraživači su identificirali žene koje su preboljele raka dojke i naknadno ostvarile trudnoću u periodu između 1982. - 2003. godine, te su pratili stopu trudnoća, liječenje i ishod raka dojke u odnosu na prvu trudnoću nakon dijagnoze i primarnog liječenja raka dojke. Pojmom "mlađe žene" označene su pacijentice kod kojih je registriran rak dojke u dobi mlađoj od 45 godina starosti. Dijagnoza je provjerena uvidom u zdravstveni karton pacijentice, a dodatni podatci su traženi od ustanove u kojoj je pacijentica liječena.

Uvidom u registar obolijevanja identificirane su 2.539 pacijentice s potvrđenom dijagnozom raka dojke, kao i 123 pacijentice (5%) s najmanje jednom trudnoćom nakon postavljene dijagnoze raka dojke. Prosječna doba pacijentica pri postavljanju dijagnoze raka dojke je bila 31 godinu, dok je prosječna dob prve trudnoće ostvarene nakon liječenja od raka dojke bila 35 godina. Kod 77% pacijentica se radilo o invazivnom duktalnom karcinoma, a u 47% oboljelih je tumor bio manji od 2 cm. Kod većine pacijentica je bilo moguće izvesti poštedni kirurški zahvat s naknadnom radioterapijom (zračenjem). Adjuvantna kemoterapija je provedena kod 41% pacijentica, a 6% žena su imale dopunsku hormonsku terapiju.

Ukupno je praćeno 175 trudnoća kod spomenute 123 žene, 37% žena su imale više od jedne trudnoće nakon operacije raka dojke. Prosječno vrijeme između dijagnoze raka dojke i ostvarene trudnoće je iznosilo 23 mjeseca. Nisu registrirane izvanmaterična trudnoća niti mrtvorođenost.

Kod 62 pacijentice (54%) s dijagnozom raka dojke a koje su ostvarile trudnoću nakon postavljanja dijagnoze, trudnoća je nastupila unutar dvije godine od dijagnoze raka dojke. Od ovih ovih 62 pacijentice, trudnoću su prekinule 29 bolesnica, pri čemu je u 50% slučajeva prekid trudnoće uslijedio unutar 6 mjeseci od postavljanja dijagnoze raka dojke i za vrijeme aktivnog procesa liječenja. Kod 27 pacijentica (54%) trudnoća je dovršena porodom živog novorođenčeta, dok je kod 6 pacijentica nastupio spontani pobačaj.

Ukupno 5-godišnje preživljenje kod žena s ostvarenom trudnoćom nakon dijagnoze raka dojke iznosilo je 92%, dok je 10-godišnje preživljenje iznosilo 86%, što je bilo bolje u odnosu na bolesnice operirane od raka dojke koje nisu težile ostvarenju trudnoće nakon dijagnoze bolesti. Statistička analiza je pokazala da je u skupini oboljelih od raka dojke kod kojih je nakon liječenja ostvarena trudnoća poboljšano ukupno vrijeme preživljavanja ("hazard ratio" = 0.59).

Primjenom statističkog modela raspodjele prema vremenu nastupanja trudnoće u odnosu na dijagnozu raka dojke, trudnoća koja je uslijedila nakon nastupanja oboljenja bila je povezana s poboljšanjem ukupnog preživljavanja kod žena koje su čekale s trudnoćom najmanje 24 mjeseca ("hazard ratio" = 0.48). Zaštitni učinak, iako ne i statistički znakovit, je uočen kod žena koje su čekale najmanje 6 mjeseci s ostvarenjem trudnoće.

"Rezultati našeg istraživanja ne podržavaju aktualne preporuke koje se daju ženama reprodukcijske dobi s dijagnozom raka dojke za čekanjem od dvije godine prije pokušaja ostvarenja trudnoće", navode autori. "Ove preporuke su opravdane kod žena koje se liječe od sistemskog oboljenja raka dojke, ali kod žena s lokaliziranim rakom dojke nije vjerojatno da će nastupanje trudnoće šest mjeseci nakon završetka liječenja pogoršati ishod bolesti."

 

BMJ. Published online December, 2006.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve