Datum zadnje izmjene: 29. 01. 2020.

Žene koje su preživjele rak tijekom djetinjstva imaju povišeni rizik obolijevanja od raka dojke tijekom kasnijeg života u usporedbi s ispitanicama iste životne dobe, rezultat je studije "Childhood Cancer Survivor Study".

I dok je ovaj rizik izgleda najviši u onih pacijentica koje su tijekom djetinjstva zračene zbog malignog oboljenja, pacijentice koje nisu bile zračene a tijekom djetinjstva su imale rak, također bilježe gotovo peterostruko povišeni rizik u usporedbi s općom populacijom.

"Žene koje su tijekom djetinjstva liječene od nekog malignog oboljenja ili imale sarkom, kod kojih je zračen prsni koš, u obitelji imaju pojavu raka dojke ili u osobnoj anamnezi bolesti štitnjače, trebale bi započeti raniji i oprezniji probir za rak dojke", poručuju autori znanstvenog istraživanja objavljenog u časopisu Annals of Internal Medicine.

Studijska grupa pratila je 6.068 ispitanica kod kojih je rak dojke dijagnosticiran prije 21. godine života, koje su liječene u razdoblju između 1970. i 1986. godine, a koje su nakon završene terapije poživjele najmanje 5 godina i praćene su u jednom od 25 znanstvenih instituta koji su surađivali u izradi ove studije. 95 pacijentica su imale 111 histološki potvrđenih dijagnoza raka dojke u prosječnoj dobi od 35 godina.

Kod 65 pacijentica je u osobnoj anamnezi stajala dijagnoza Hodgkinove bolesti, a 63 od njih su liječena zračenjem prsnog koša. 18 pacijentica su imale rak kostiju ili sarkom mekih tkiva, dok su kod ostalih pacijentica dijagnosticirani non-Hodgkinov limfom, Wilmsov tumor, leukemija ili tumori mozga.

U skupini pacijentica koje su liječene ozračivanjem prsnog koša, standardizirani rizik pojavnosti raka dojke iznosio je 24.7. Rizik pojavnosti raka dojke kod preostalih 20 ispitanica koje nisu liječenje zračenjem prsnog koša iznosio je 4.8.

Ostali statistički značajni rizični faktori bili su javljanje raka dojke u obitelji (relativni rizik 2.7), pojava sarkoma u obitelji (relativni rizik 5.0) i pojava oboljenja štitnjače (relativni rizik 1.7).

Izračunati rizik nisu mijenjali starost prilikom pojave prve menstruacije i kod prvog poroda, starost pri postavljanju dijagnoze, te ekspozicija alkilirajućim agensima. Izlaganje zračenju male zdjelice zapravo je bilo povezano s padom rizika obolijevanja od raka dojke za 40%.

"Rizik javljanja raka dojke trebalo bi preispitati kod svih mladih žena koje su bolovale od malignih oboljenja tijekom djetinjstva, osobitu pažnju trebali bismo posvetiti našim pacijenticama koje su bolovale od sarkoma ili su liječene zračenjem prsnog koša", zaključuju znanstvenici.

 

Ann Intern Med 2004;141:590-597.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve