Datum zadnje izmjene: 28. 01. 2020.

Rezultati aktualnog istraživanja potvrđuju da je prekomjerna tjelesna težina povezana s kraćim preživljavanjem nakon dijagnosticiranja raka jajnika, ukazujući kako se ovaj učinak temelji na utjecaju masnog tkiva na tumorsku biologiju.

"Velika studija objavljena prošle godine pokazala je da pretilost negativno utječe na preživljavanje kod velikog broja karcinoma, uključujući i karcinom jajnika", navode američki istraživači iz Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles. "U našem ispitivanju smo željeli vidjeti je li ova povezanost uzrokovana prisutnošću drugih kofaktora kao što su dijabetes i hipertenzija koji smanjuju učinkovitost odgovora na liječenje, ili pretilost odnosno masno tkivo imaju izravni učinak na karcinom."

Aktualno ispitivanje je objavljeno u on-line izdanju znanstvenog časopisa Cancer, a obuhvaćalo je praćenje 216 pacijentica nakon kirurškog zahvata kod epitelnog raka jajnika, koje su liječnici pratili u periodu između siječnja 1996. godine i lipnja 2003. godine. Kod 25% pacijentica je ustanovljena prekomjerna tjelesna težina, pri čemu je BMI - "body mass index" iznosio najmanje 25 ali manje od 30, dok je 16% pacijentica spadalo u skupinu pretilih osoba s BMI jednakim ili većim od 30.

Između skupina s različitim BMI nije bilo razlika u starosnoj dobi, pojavnosti koronarne arterijske bolesti i venske tromboembolije, te procjene optimalnosti kirurške citoredukcije tumora pri operativnom zahvatu.

Dijabetes i hipertenzija su bili češći u skupini pretilih pacijentica, kao što je i pretpostavljeno. Međutim, i nakon korekcije rezultata za spomenute čimbenike, još uvijek su periodi remisije, kao i ukupno preživljavanje kod pretilih pacijentica s uznapredovalim rakom jajnika kraće trajali u odnosu na bolesnice s manjim BMI.

I dok je tijek bolesti kod pretilih pacijentica općenito bio lošiji, kod pretilih pacijentica je bolest češće dijagnosticirana u prvom stadiju, u odnosu na pacijentice s manjim BMI. "Kod pretilih pacijentica se češće javlja mucinozni tip raka jajnika, što može biti povezani s nepoznatim utjecajem masnog tkiva na postavljanje dijagnoze u ranijem stadiju", navode znanstvenici.

"Rezultati ovog ispitivanja su i temelj našeg razmišljanja da postoji nepoznati utjecaj masnog tkiva na tumorsku biologiju", dodaju autori. "Pretpostavlja se da su leptin i insulin-like growth factor uključeni u proces karcinogeneze ili imaju utjecaj na nepoznati hormonski mehanizam."

Američki znanstveni tim uključen je u novo istraživanje koje će baciti više svjetla na molekularni mehanizam koji leži u osnovi povezanosti pretilosti i preživljavanja nakon raka jajnika.

 

Cancer 2006;107 online


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve