Datum zadnje izmjene: 01. 02. 2020.

Razina žive u krvi značajno je viša kod neplodnih bračnih parova u odnosu na one bračne parove koji su već ostvarili potomstvo u Hong Kongu.

Koncentracija žive u krvi je kod ispitanika direktno povezana s opsegom konzumacije morske ribe i morskih produkata.

Znanstvenici iz The Prince of Wales Hospital u Hong Kongu mjerili su razinu žive kod 157 neplodnih bračnih parova i kod 26 plodnih parova bez znanja o njihovoj profesionalnoj ekspoziciji živi. Ispitivanja su dopunjena upitnikom o načinu prehrane, i osobito o količini konzumirane morske ribe i morskih proizvoda.

U skupini bračnih parova bez potomstva prosječna razina žive iznosila je 40,6 mmol/l kod muških i 33,2 mmol/l kod ženskih ispitanika. Oba ova rezultata bila su statistički značajno viša od rezultata koji su dobiveni u grupi plodnih bračnih parova: prosječna razina kod muškaraca u ovoj grupi iznosila je 31,2 mmol/l i kod žena 17,5 mmol/l.

Iako su ispitanici iz skupine neplodnih bračnih parova bili nešto stariji po godinama u odnosu na kontrolnu skupinu, razlike u razini žive ostaju značajne i nakon matematičke korekcije za životnu dob.

Na osnovu procjene podataka iz upitnika o prehrani znanstvenici dolaze do saznanja kako ispitanici s povišenom razinom žive u krvi daleko češće konzumiraju morsku ribu i morske proizvode u odnosu na kontrolnu skupinu.

Rezultati ovih ispitivanja upućuju na siguran i značajan negativan utjecaj povišene razine žive kako na mušku tako i na žensku plodnost.

Daljnja istraživanja trebala bi otkriti mehanizme kojim se toksična svojstva žive prenose na muški i ženski reproduktivni sustav, kao i definirati sigurnost uporabe morske ribe i morskih produkata u oblasti Hong Konga.

 

Br J Obstet Gynecol 2002; 109; 1121-1125


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve