Datum zadnje izmjene: 01. 02. 2020.

Iako je povezanost gestacijskog dijabetesa - šećerne bolesti koja se razvija za vrijeme trudnoće i čiji se simptomi povlače nakon porođaja, s razvitkom "prave" šećerne bolesti u kasnijim godinama života dobro dokumentirana, studija švedskih znanstvenika ukazuje na nedovoljno praćenje ovih žena u kasnijem životu, kao i preventivne mogućnosti koje se zasnivaju na promjenama u prehrani, regulaciji tjelesne težine, kao i općenito izmjenama stila življenja.

Švedski znanstvenici (Huddinge University Hospital, Stockholm) pratili su 28 žena kod kojih je tijekom trudnoće u periodu između 1984. - 1985. godine dijagnosticiran gestacijski dijabetes.

Kontrolnu skupinu činile su 52 ispitanice koje su se porodile u isto vrijeme, a kod kojih je tijekom trudnoće rađen oralni test opterećenja glukozom (OGTT).

Petnaest godina nakon porođaja sve ispitanice su ponovile test opterećenja na glukozu. Tom prilikom su istraživane navike u prehrani, životni stil, kao i težina odnosno indeks tjelesne mase (BMI).

U vrijeme kontrolnog pregleda kod čak 10 ispitanica (35%) iz skupine s gestacijskim dijabetesom zabilježena je "prava" šećerna bolest.

Niti kod jedne pacijentice iz kontrolne skupine nije nađena poremećena tolerancija glukoze ili šećerna bolest.

Srednja vrijednost indeksa tjelesne mase kod pacijentica s dijabetesom iznosila je 27,4 kg/m2, dok su ostale ispitanice s poremećenom tolerancijom glukoze u trudnoći, a bez kasnijeg razvitka šećerne bolesti imale statistički značajno niže vrijednosti (24,6 kg/m2).

Prosječan dobitak na tjelesnoj težini nakon prvog djeteta iznosio je 8,4 kg u grupi pacijentica s gestacijskim dijabetesom, a u kontrolnoj skupini 8,1 kg. Pacijentice koje su razvile šećernu bolest, u prosjeku su međutim dobile 15,1 kg na tjelesnoj težini od porođaja prvog djeteta.

Pojava gestacijskog dijabetesa u trudnoći nosi značajan rizik nastanka šećerne bolesti u kasnijem životu.

Unatoč intenzivnog medicinskog praćenja tijekom trudnoće, nužno je daljnje intenzivnije praćenje ovih osoba unutar zdravstvenog sustava.

Rezultati ovog istraživanja pokazuju osobitu važnost regulacije tjelesne težine i životnih navika i nakon završetka trudnoće.


Br J Obstet Gynecol 2002; 109 (11); 1227-1231


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve