Datum zadnje izmjene: 26. 01. 2020.

Reprodukcijski rizični čimbenici daleko su više povezani s nastankom raka jajnika u premenopauzalnih žena, nego u postmenopauzalnih žena, objavljeno je u znanstvenom časopisu American Journal of Epidemiology.

"Relativno malo istraživanja do sada je bilo posvećeno pitanju razlikama na koji način reprodukcijski rizični čimbenici utječu na nastanak premenopauzalnog i postmenopauzalnog raka jajnika," navode američki znanstvenici iz "Duke University Medical Center", Durham, North Carolina.

Uporabom podataka iz populacijske, "case-control" studije, znanstvenici su istraživali razlike u povezanosti između raka jajnika i trudnoće, te uporabe oralne kontracepcije u odnosu na menopauzalni status. Istraživanje je provedeno u razdoblju između 1999. – 2006. godine, te je uključivalo 896 pacijentice s rakom jajnika i 967 kontrolne ispitanice.

Od ukupno 896 pacijentica s rakom jajnika, 314 pacijentica su bile u premenopauzalnoj dobi, dok su 582 pacijentice bile u postmenopauzalnoj fazi. U skupini 967 kontrolnih ispitanica, 360 žena su bile u premenopauzalnoj dobi, dok je 607 ispitanica bilo u postmenopauzalnoj fazi života.

U skupini premenopauzalnih pacijentica, rak jajnika se daleko manje javljao kod onih žena koje su dulje koristile oralnu kontracepciju, uzimale oralnu kontracepciju u starijoj dobi, te nedavno koristile oralnu kontracepciju. Nije nađena statistički značajna povezanost za iste čimbenike u slučaju postmenopauzalnih ispitanica. Kada je znanstveni tim ograničio istraživanje samo na ispitanice koje su koristile oralnu kontracepciju, duljina uporabe oralne kontracecije bila je važnija od životne dobi u kojoj je uzimana kontracepcija.

Rađanje je također smanjivalo učestalost pojavnosti raka jajnika u premenopauzalnih žena, ali nije utjecalo na pojavnost raka jajnika kod postmenopauzalnih ispitanica. Kasnija dob u kojoj je ostvarena trudnoća bila je povezano sa smanjenjem rizika raka jajnika u obje skupine – kako premenopauzalnih, tako i postmenopauzalnih ispitanica. Životna dob u kojoj je ostvarena trudnoća bila je važniji čimbenik u prevenciji nastanka raka jajnika, nego ukupan broj trudnoća u skupini premenopauzalnih žena koje su rodile.

"Podaci iz našeg istraživanja dio su rastućih spoznaja o daleko važnijem utjecaju zaštitnih čimbenika u nastanku raka jajnika – trudnoće i uporabe oralne kontracepcije, na nastanak premenopauzalnog, nego postmenopauzalnog raka jajnika", zaključak je autora.


Am J Epidemiol 2008;167:1059-1069.


dr.Vesna Harni
  Novosti - Sve