Datum zadnje izmjene: 19. 01. 2020.


"Hormonska spirala", LNG-IUD – intrauterini uložak s levonorgesterom, može zaštititi korisnice od raka endometrija, jajnika, gušterače i pluća, ali povećava rizik za rak dojke, ukazuje nova studija.

Otkriće povezanosti s rakom dojke "je od važnosti, te su potrebne studije s detaljnijim demografskim i epidemiološkim podacima," navode dr. Tuuli Soini, iz Odjela za porodiljstvo i ginekologiju, Hyvinkaa bolnice, Finske i kolege, u članku objavljenom u časopisu 'Obstetrics & Gynecology'.

Koristeći podatke iz administrativnih registara u Finskoj, dr. Soini i koautori analizirali su podatke o svim finskim ženama između 30 i 49 godina starosti, koje su koristile LNG-IUD u razdoblju između 1994. i 2007. godine za liječenje menoragije. Istraživači su do podataka o slučajevima raka došli iz finskog registra za rak. Bolnice i klinike u cijeloj Finskoj redovito izvještavaju Nacionalni registar o svakom slučaju raka od 1953. godine. Autori su također koristili presjeke nacionalnih ankete o zdravstvenom ponašanju koje su uključivale rizične čimbenike kao što su pušenje, tjelesna aktivnost, prehrana, i socioekonomski status.

Autori su klasificirali žene s obzirom na dob u skupine od 5 godina, a zatim su u svakoj skupini procijenili broj očekivanih slučajeva karcinoma množenjem broja ženskih-godina u svakoj skupini s incidencijom karcinoma među svim finskim žena tijekom istog razdoblja. Broj uočenih slučajeva je potom podijeljen po broju očekivanih slučajeva, te je dobiven standardizirani omjer incidencije. Žene su slijedili iz vremena njihove prve ili druge insercije LNG-IUD do 31. prosinca 2009. godine, ili do 55. godina života, smrti, emigracije ili ginekološke operacije, ovisno o tome što se prvo dogodilo.

Tijekom studije, bilo je 2,781 slučaj raka među 93,843 žene koje su koristile LNG-IUD. Među 14,234 žene koje su koristile najmanje 2 LNG-lUD, 454 novooboljelih od raka je oboljelo nakon druge insercije LNG-IUD. Incidencija raka kod korisnica "hormonske spirale" bila je 7% viša od očekivane u usporedbi sa ženama koje nisu koristili LNG-IUD, sa suviškom od 188 slučajeva. Među ženama koje su koristile najmanje 2 LNG-lUD, postoji višak od 76 slučajeva, što je porast od 20%.

U usporedbi s općom populacijom, standardizirani omjer pojavnosti za adenokarcinom endometrija nakon najmanje jedne LNG-IUD insercije iznosila je 0,46 (smanjenje pojavnosti za 54%), odnosno 0,25 nakon dvije LNG-IUD insercije (smanjenje pojavnosti za 75%). U studiji su dijagnosticirana 37 slučaja u usporedbi s 80 očekivanih slučajeva nakon jedne LNG-IUD insercije, odnosno dijagnosticirana su 3 slučaja u usporedbi s 12 očekivanih slučajeva nakon dvije LNG-IUD insercije.

Nakon jedne LNG-IUD insercije standardizirani omjer pojavnosti svih oblika raka jajnika iznosila je 0,60 (smanjenje pojavnosti za 40%). U studiji su dijagnosticirana 59 slučaja u usporedbi s 99 očekivanih slučajeva karcinoma ovarija. I nakon druge insercije LNG-IUD dijagnosticiran je manji broj u odnosu na očekivani broj slučajeva karcinoma jajnika, ali ova razlika nije bila statistički značajna (standardizirani omjer pojavnosti 0.51, 7 dijagnosticiranih u odnosu na 13.7 očekivanih).

Slično tome, autori su primijetili značajno manju učestalost raka pluća i gušterače kod žena koje su koristile LNG-IUD u odnosu na opću populaciju (P <0,01 za oba karcinoma).

Standardizirani omjer pojavnosti raka dojke, nakon najmanje jedne LNG-IUD insercije iznosio je 1,19 (19% povećanje rizika), odnosno dijagnosticirana su 1,542 karcinoma dojke u odnosu na 1,292 očekivana slučaja bolesti. Među korisnicama koje su koristile dvije ili više LNG-IUD je standardni omjer pojavnosti raka dojke bio 1,40 ( 40% povećanje rizika), odnosno dijagnosticirana su 271 karcinoma dojke u usporedbi s 193.2 očekivana slučaja bolesti. Standardizirani omjer pojavnosti raka dojke je rastao tijekom vremena, pogotovo nakon 5 godina primjene LNG-IUD.

Gestageni inhibiraju proliferaciju endometrijskih stanica i ovulaciju, a ponekad izazivaju i amenoreju, što bi moglo pomoći objasniti niže stope pojavnosti karcinoma endometrija i jajnika, navode autori. Smanjenje raka pluća i gušterače može biti dijelom hormonalni učinak, a dijelom zbog zdravijeg načina života korisnica IUD, kod kojih je manja vjerojatnost pušenja nego u općoj populaciji.

Učinak levonorgestrela na tkivo dojke može biti složeniji, navode autori. "Naš nalaz povećanog standardiziranog omjera pojavnosti karcinoma dojke nakon 5 ili više godina praćenja može odražavati uzročnost između produženog izlaganja gestagenima i rizika od karcinoma, ali rezultate treba interpretirati s oprezom", upozoravaju. "Žene koje koriste LNG-IUD zbog menoragije, mogu predstavljati posebnu skupinu žena s drugačijim karakteristikama od referentne populacije."

Nedostatci studije su nemogućnost prilagodbe svim potencijalnim ometajućim čimbenicima, poput pariteta i obiteljske povijesti karcinoma, kao i mogućoj uporabi estrogena u kontrolnoj skupini žena. Autori zaključuju da LNG-IUD može smanjiti rizik karcinoma pluća, gušterače i endometrija kod korisnica, ali je povezan s problematičnijim povećanjem učestalosti raka dojke.

 

 

Obstet Gynecol. 2014;124:292-299.dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve