Datum zadnje izmjene: 07. 04. 2024.


Adolescentice s obiteljskom povijesti raka dojke ili BRCA 1/2 mutacije imaju više samopouzdanja od svojih vršnjakinja ali više percipiraju rizik od raka dojke i srodnih bolesti, navodi se u novoj studiji. BRCA1 i BRCA2 mutacije gena zajedno čine 5 do 10 posto svih slučajeva raka dojke, pokazuju podaci National Cancer Institute. U općoj populaciji će 12 posto žena razviti rak dojke u nekom trenutku u njihovom životu. No, oko 50 posto žena s BRCA1 ili BRCA2 mutacijom će razviti rak dojke prije 70. godine.

"Tako da ne čudi da djevojke iz obitelji s rakom dojke i BRCA obitelji više razmišljaju o raku dojke (ili imaju određeni strah od raka dojke)", izjavila je voditelj studije dr Angela Bradbury sa Sveučilišta Pennsylvania u Philadelphiji za Reuters Health. Ne znamo još značenje toga", dodala je. "Niska razina zabrinutosti je motivirajuća i može potaknuti zdravo ponašanje u vrijeme kada se formiraju navike zdravstvenih ponašanja. No, tjeskoba također može dovesti do više rizičnog ponašanja."

Istraživači su ispitali djevojke u dobi od 11 do 19 godina i njihove majke, bilo online ili putem telefona. Oko 200 djevojaka s jednim ili više srodnika s rakom dojke i 69 s BRCA mutacija-pozitivnim majkama su ispunili anketu, kao i 112 sličnih djevojke bez obiteljske povijesti raka dojke. Na temelju odgovora iz ankete je uočeno da su djevojke sa i bez obiteljske povijesti raka dojke imale slične psihosocijalne razine prilagodbe, a one s obiteljskom povijesti su imale zapravo više samopouzdanja.

Tri četvrtine djevojaka s obiteljskom povijesti raka dojke je izjavilo da imaju povećani rizik za razvoj bolesti u odrasloj dobi, u odnosu na trećinu djevojke bez obiteljske povijesti. Sve djevojke su izjavile da je starija dob povezana s višim rizikom od raka dojke, kako je objavljeno online u časopisu "Journal of Clinical Oncology". "Sve u svemu, razina specifičnog stresa za rak dojke je bila veća (u djevojaka s obiteljskom povijesti), ali nije vrlo visoka", izjavila je Bradbury.

Djevojke koje su bile svjedoci ili su raspravljale o raku dojke ranije nego njihovi vršnjaci možda ranije sazrijevaju i zbog toga imaju više samopouzdanja, izjavila je. Djevojke iz BRCA1 / 2 obitelji imaju 50 posto šanse za naslijediti genetsku mutaciju u obitelji, tako da neće biti sve u konačnici pod povećanim rizikom, kazala je. Tinejđerke još nisu bile testirane na same gene. "To otvara nova pitanja o čekanju za testiranje do odrasle dobi", jer može biti teško "poništiti" percepciju rizika ako su kasnije testovi negativni na mutacije, izjavila je Bradbury.

"To ne opravdava ispitivanje djece i adolescenata, ali ipak daje neke dodatne argumente za procjenu rizika / koristi od testiranja adolescenata koji imaju roditeljsku podršku i žele se testirati", rekla je. "Nemamo dokaza u našem istraživanju da „saznanje“ o majčinom BRCA1 / 2 rezultatu sveukupno negativno utječe na djecu, osim da više percipiraju rizik."

"Najbolje što majke mogu učiniti za svoje kćeri je da kontroliraju svoje psihosocijalno ponašanje", rekla je. Majke s jačom tjeskobom imaju više tjeskobne kćeri, izjavila je.


 

IZVOR: http://bit.ly/2btuaZJ
J Clin Oncol 2016.

  Novosti - Sve