Datum zadnje izmjene: 18. 01. 2020.


Cefalosporini se mogu preporučiti sa sigurnošću kod bolesnika s alergijom na penicilin s obzirom na nisku učestalost nuspojava na cefalosporine kod gotovo milijun bolesnika s poviješću alergije na penicilin u Kaliforniji, navodi dr. Eric M.Macy.

Preporuka se temelji na nalazima retrospektivne populacijske analize s 949.323 "Kaiser Permanente Southern California health plan" sudionika, koju je predstavio doktor Macy, iz Kaiser Permanente Medical Center u San Diegu, na godišnjem sastanku Američke akademije za alergije, astmu i imunologiju.

Dr. Macy i njegovi kolege su pregledali povijesti bolesti 622.456 pacijenata koji su imali 901.908 terapija oralnim cefalosporinima i 326.867 pacijenata koji su imali 487.630 terapija parenteralnim cefalosporinima između 1. siječnja 2010. godine i 31. prosinca 2012.

Infekcija s Clostridium difficile unutar 90 dana i nefropatija unutar 30 dana su najčešće nuspojave cefalosporina povezane s lijekom, izvijestili su liječnici, sa stopom od 0,91% i 0,15%, respektivno.

Anafilaksija povezana s cefalosporinom je dokumentirana od strane liječnika ukupno pet puta kod oralne primjene i osam puta kod parenteralnih bolesnika, dok su zabilježene samo tri ozbiljne kožne nuspojave. Sve se te kožne nuspojave mogu pripisati drugim antibioticima koji su uzimani u isto vrijeme kao i cefalosporini, navodi dr Macy.

Kod pacijenta koji su razvili novu alergiju na cefalosporine tijekom promatranog razdoblja bila je veća vjerojatnost da će biti ženskog nego muškog roda: 0,56% u odnosu na 0,43%. I bolesnici s anamnezom alergije na penicilin su imali veću vjerojatnost da će razviti novu cefalosporinsku alergiju unutar 30 dana u odnosu na bolesnike bez alergija na lijekove, na bolesnike s drugim cefalosporinskim alergijama ili ne-beta-laktamskim alergijama.
Brojke su manje od onih koje su nedavno objavili u časopisu American Journal of Medicine (2009; 122: 778.e1-7), istaknuo je dr Macy, "jer su tamo nova izvješća o alergiji u roku od godine dana nakon liječenja cefalosporina, za razliku od našeg novog izvještaja, koji promatra reakcije unutar 30

dana od izloženosti. "
 

2015. Godišnji sastanak Američke akademije za alergije, astmu i imunologiju:: Dubravka Dedeić, dr.med :: spec. ginekologije i porodništva :: Poliklinika Harni
  Novosti - Sve