Datum zadnje izmjene: 25. 01. 2020.

U većini slučajeva intraamnijske infekcije koja vodi prijevremenom porođaju, bakterijska infekcija ostaje neotkrivena uporabom standardnih kultura, objavljeno je u znanstvenom časopisu Journal of Clinical Microbiology.

Oko 60% mikrobioloških uzročnika u slučaju intraamnijske infekcije ne otkriva se uporabom tradicionalnih testova putem kulture, što je zlatni standard u identifikaciji infekcije.

"Kako zasijavanje kultura ne otkriva sve bakterije prisutne u amnijskoj tekućini, ovo je ujedno i poziv za uvođenje novih metoda detekcije", navode američki istraživači iz Case Western Reserve University, Cleveland. "Veoma je važno identificirati uzročnike koji izazivaju infekciju odgovornu za prerani porođaj kako bi se mogla ordinirati antibiotska terapija rano u lancu patofizioloških događaja."

U aktualnom istraživanju, američki znanstvenici su u potrazi za amnijskom infekcijom pored standardnog testiranja kulturom koristili i tehniku temeljenu na 16S rRNK kod 46 trudnoća kompliciranih preranim porođajom i 16 urednih trudnoća. Niti kod jedne od urednih trudnoća nije nađen bakterijski DNK u amnijskoj tekućini, navode autori.

Bakterijska kultura bila je pozitivna u 16 trudnoća kompliciranih preranim porođajom i kod svih ovih trudnoća je iz amnijske tekućine izoliran i bakterijski DNK.

Bakterijski DNK, pored toga izoliran je u daljnjih 5 (17%) od ukupno 30 trudnoća u kojima je bakterijska kultura bila negativna. Spektrometrijom je potvrđena intraamnijska infekcija u svih pet slučajeva.

U 9 od 16 pozitivnih kultura, metodama neovisnim o kulturi otkriveni su drugi bakterijski sojevi.

Mikrobi čija je identifikacija propuštena kulturom uključivali su bakterije kao što su Leptotrichia (Sneathia) spp, Bacteroides spp., i Clostridium sp.

Identifikacija bakterijske infekcije neovisno o kulturi bila je u korelaciji s porastom razine interleukina-6 u amnijskoj tekućini, histološkim nalazom korioamnionitisa, funikulitisa i porođajom djeteta s ranom novorođenačkom sepsom."

"Ovo istraživanje ukazuje na složenost kaskade u nastanku intraamnijske infekcije, kao i to da u nastanku infekcije podcjenjujemo bakterijske sojeve koji se teško kultiviraju", zaključuje znanstveni tim.

 

J Clin Microbiol 2009;47:38-47.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve