Datum zadnje izmjene: 18. 01. 2020.


Trening mišića dna zdjelice dovodi do poboljšanja na skali simptoma u usporedbi s konzervativim nadzorom kod žena s blagim prolapsom u nedavnoj nizozemskoj studiji, ali značaj ovih rezultata ostaje nejasan.

"Razlika koju smo našli bila je ispod pretpostavljene razine kliničkog značaja, no budući da je ova razina tek procjena, klinička važnost razlike pronađene je u ovom istraživanju i dalje ostaje nejasna", rekla je voditeljica studije Marian Wiegersma, doktorant i vježbenik opće prakse na Sveučilištu u Groningenu u Nizozemskoj.

Istraživači su slučajnom raspodjelom razvrstali 287 žena u dobi od 55 ili više godina u dvije skupine, pri čemu je jedna skupina pacijentica pristupila treninzima mišića dna zdjelice, dok je druga skupina pacijentica konzervativno nadzirana. Promjene u funkciji mjehura i crijeva, kao i zdjelični simptomi su procjenjivani upitnikom "PFDI 20 – Pelvic Floor Destress Inventory-20", tri mjeseca nakon početka tretmana.

Sveukupno je 250 žena završilo praćenje.

U skupini koja je trenirala jačanje mišića zdjeličnog dna, 57% pacijentica izvijestile su poboljšanje ukupnih simptoma u usporedbi s 13% ispitanica iz kontrolne skupine. U liječenoj skupini zabilježeno je statistički značajno poboljšanje od 9.1 bodova na skali PFDI-20 upitnika, no znanstvenici su postavili 15 bodova za prag kliničke važnosti. Ali, praga od 15 bodova je postavljen na temelju ograničene literature, rekla je Wiegersma.

Razmatranjem sastavnih kategorija upitnika, poboljšanje urinarnog distresa je bilo statistički značajno, ali nisu nađene promjene prolapsa zdjeličnih organa, kolo-rektalnog i analnog distresa ili seksualnog funkcioniranja.

Tri manje, ranije objavljene studije su predložile da vježbe mogu pomoći, napisali su istraživači. Pretpostavljeni mehanizmi su poboljšanje strukturne potpore zdjeličnog dna, a snažnija kontrakcija mišića dna zdjelice tijekom povećanja intraabdominalnog pritiska može spriječiti spuštanje dna zdjelice.

Uz proturječne rezultate, potrebna su daljnja istraživanja, napisali su Wiegersma i kolege.

"U međuvremenu, naš savjet liječniku praktičaru je raspravite obje opcije (trening jačanja mišića zdjeličnog dna i konzervativno praćenje) sa svojim pacijentima i omogućite im da se dobar informirani izbor", rekla je Wiegersma.

Istraživanje je financirala Nizozemska organizacija za zdravstveno istraživanje i razvoj.

 

 

SOURCE: http://bmj.co/1xD8JbY
BMJ 2014.dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve