Datum zadnje izmjene: 16. 01. 2020.


Vaginalnih pesari pružaju bolju kontrolu i kvalitetu života nego samo vježbanje kod žena s prolapsom organa zdjelice, prema novoj studiji.

"Vaginalni pesar može smanjiti simptome prolapsa kod žena sa stupnjevima prolapsa I-III", rekla je dr Rachel Y.K. Cheung, iz Prince of Wales Hospital, Shatin, Hong Kong. "Dobro je da u studiji imamo žene sa svim stupnjevima prolapsa, čak i sa teškim prolapsom, jer se stopa komplikacija ne razlikuje mnogo u usporedbi s kontrolnom skupinom."

Tri četvrtine specijalista kliničara u SAD-u propisuje vaginalne pesare kao prvu liniju terapije za svoje pacijentice s prolapsom zdjeličnih organa, ali stope komplikacija su visoke i većina žena prekine uzimanje pesara, napisali su dr Cheung i kolege u "Obstetrics and Gynecology".

Studija je usporedila simptome prolapsa dna zdjelice, kvalitetu života i komplikacije kod 276 žena sa stupnjem prolapsa I do III koje su nasumično koristile vaginalni pesar sa vježbama mišića dna zdjelice (n = 139) ili samo vježbe mišića dna zdjelice (n = 137) u 12 mjeseci.

Dvije trećine žena u skupini s pesarom je dobro podnosilo pesar dva tjedna; 63% tih žena zadržalo pesar šest mjeseci, dok je 60% to učinilo 12 mjeseci. Žene u grupi s pesarom su imale značajno veće poboljšanje simptoma u odnosu na žene u kontrolnoj skupini. Veći dio žena u skupini s pesarom (60,6%) nego u kontrolnoj skupini (28,1%) je navelo svoje stanje kao "poboljšano".

Urinarna stres inkontinencija je bila jedina komplikacija znatno češća kod žena u skupini s pesarom (48,0% u odnosu na 22,4% za kontrolu). No, znatno više žena u skupini s pesarom (62,5%) nego u kontrolnoj skupini (35,5%) je izvijestilo poboljšanje poteškoća s mokrenjem.

"Osobno mislim da je zanimljivo vidjeti sličan postotak komplikacija u skupini s pesarom i kontrolnoj skupini, uključujući i vaginalno krvarenje te pojačani iscjedak. Ove informacije su nove za nas, iako su razumljive", rekla je dr Cheung.

Na kraju studije, 24,2% žena je izabralo vježbanje mišića dna zdjelice, 21.2% se odlučilo za vaginalni pesar, a 54,6% se odlučilo za operaciju.

Dr. Cheung je izjavila da se odluka za operaciju "može djelomično objasniti de novo urinarnim simptomima i postotokom od 42% žena s pesarima koji su se dislocirali u razdoblju studije."


 

IZVOR: http://bit.ly/25ZC6Jw
Obstet Gynecol 2016.
:: Dubravka Dedeić, dr.med :: spec. ginekologije i porodništva :: Poliklinika Harni
  Novosti - Sve