Datum zadnje izmjene: 23. 05. 2022.


Za razliku od prije tridesetak godina, većina genitalnog herpesa u mladih žena uzrokovana je herpes virusom tipa 1 (HSV-1), a ne tipa 2, kaže se u novom izvješću.

Prevalencija herpes simpleks virusa tip 1 u mnogim zemljama je preko 90%, a više od 500 milijuna ljudi širom svijeta zaraženo je spolno prenosivim herpes simpleks virusom tip 2. Iako se HSV-1 često stječe u djetinjstvu preko sline, učestalost prenošenja ovog virusa spolnim putem je u porastu.

Dr. David I. Bernstein sa Sveučilišta Cincinnati iz Ohia, s kolegama je obradio podatke 3,438 žena uključenih u studiju cjepiva protiv HSV-2 kako bi proučili epidemiologiju, klinička obilježja i imunološki odgovor na primarnu HSV infekciju.

Tijekom 20 mjeseci praćenja, 127 žena inficiralo se s HSV-1, a 56% s HSV-2. Ukupno su 84% njih bile genitalne u oba slučaja, ali je također većina infekcija (74% HSV-1 i 63% HSV-2) postojala bez prepoznatljivih znakova ili simptoma herpetične infekcije.

Četiri glavna prediktora infekcije genitalnim herpesom bili su mjehurići, vrijedovi (ulkusi), bolnost i bolno mokrenje.

"Ovi rezultati imaju značajne posljedice na uvođenje terapije i prevencijsko djelovanje", kaže se u analizi.

"Ovakvu promjenu epidemiologije genitalne infekcije HSV-om potrebno je uzeti u obzir u planiranju cjepiva. Dobra vijest je da se HSV-1 rjeđe vraća, a loša je prenosivost na novorođenče, osobito ako se mama inficira u posljednjem tromjesečju trudnoće. Epidemiologija HSV-a se dramatično promijenila posljednjih 30 godina, a ukazuje i na promjenu seksualnih navika u Amerikanaca", kaže dr. Richard J. Whitley sa Sveučilišta Alabama.

Reuters Health

::

  Novosti - Sve