Poliklinika Harni - Hemoglobinopatije

Hemoglobinopatije

Objavljeno: 22.01.2020 Hemoglobinopatije se mogu podijeliti u dva tipa: talasemije, gdje postoji defektna sinteza hemoglobina, i strukturne varijante hemoglobina (npr....
Saznaj više
Poliklinika Harni - Anemija u trudnoći

Anemija u trudnoći

Objavljeno: 10.11.2019 Anemija ili slabokrvnost postoji kada je u krvi smanjen broj eritrocita ili količina hemoglobina, te se zato smanjuje doprema kisika u tkiva....
Saznaj više