Poliklinika Harni - Sarkom uterusa

Sarkom uterusa

Objavljeno: 30.04.2019 Čak 98% malignih tumora uterusa čini rak endometrija (karcinom maternične sluznice), a oko 2% malignoma otpada na maligni tumor mišićnog i...
Saznaj više