Datum zadnje izmjene: 02. 01. 2020.

Rak je značajan javnozdravstveni problem stanovništva Hrvatske. Drugi je najvažniji uzrok smrti iza bolesti srca i krvnih žila, pa je vrlo važno raspolagati odgovarajućim podacima koji će pomoći u izradi strategije za prevenciju i odgovarajuću onkološku službu i zaštitu, kao i u izradi Nacionalne strategije za borbu protiv raka. Samo dobro organizirana registracija raka može omogućiti dobivanje takvih podataka. Incidenciju raka u Hrvatskoj prati i proučava Registar za rak Republike Hrvatske, populacijski registar pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Registar za rak Hrvatske osnovan je 1959. godine.  Najprije su se prikupljali samo podaci o umrlima, a od 1962. godine obrađuju se podaci o novooboljelima od raka. Počevši od 1968. godine podaci se obrađuju elektronički. Sljedeći podatci su objavljeni 2018. godine u Biltenu broj 40., a odnose se na 2015. godinu.

Podaci o incidenciji raka za 2015. godinu su po prvi put obrađeni iz Nacionalnog javnozdravstvenog informacijskog sustava koji je razvijen unutar Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Korištene su definicije multiplih primarnih sijela raka Međunarodne agencije za istraživanje raka, prikazani su podaci za sve novodijagnosticirane zloćudne bolesti, tako da podaci nisu potpuno usporedivi s onima iz prethodnih godina i očekuje se nešto veći broj prikazanih slučajeva.

Bilten br. 40 sadrži: pokazatelje kvalitete podataka Registra – postotak morfološki potvrđenih slučajeva, postotak registriranih samo iz potvrda o smrti (DCO) i omjer mortaliteta i incidencije za muške i žene (Tablica B1); broj, postotak, stope incidencije (grube i dobno standardizirane na standardno europsko i svjetsko stanovništvo) i kumulativne stope za najčešća sijela u 2015. godini (Tablica B2.1); incidenciju (apsolutni broj i stopu) raka (osim raka kože) u Hrvatskoj prema spolu, dobi, primarnom sijelu, stadiju bolesti prilikom postavljanja dijagnoze, te incidenciju najučestalijih sijela raka (apsolutni broj i stopa) prema županijama i prema spolu.

Slikama su prikazana najčešća sijela raka te raspodjela novooboljelih od raka prema sijelima u 2015. za muškarce i za žene, stopa incidencije raka specifična za dob za najčešća sijela raka u muškaraca i žena u 2015. i stopa novooboljelih i umrlih od raka u Hrvatskoj 2015. godine za deset najčešćih sijela.

Stope incidencije računate su na službene procjene stanovništva Hrvatske za 2015. godinu Državnog zavoda za statistiku, a standardizirane na standardno europsko (1976.), svjetsko i hrvatsko stanovništvo prema popisu 2011., ovisno o vrsti analiza. Objavljeni podaci odnose se na stanje po završenoj obradi za 2015. godinu. S obzirom na kontinuirani rad na kvaliteti i obuhvatu podatka te korištenje za brojna istraživanja, baza Registra za rak podložna je manjim promjenama već obrađenih podataka.

Ginekološke zloćudne bolesti

Novodijagnosticirane i žene umrle od karcinoma u 2015. godini

Ukupan broj novodijagnosticiranih zloćudnih bolesti bio je 22,503 a od toga 10,534 žene. Stopa incidencije novoobljelih žena iznosila je 484.3/100,000 za žene.

U Hrvatskoj je 2015. godine od karcinoma umrlo 14,012 osoba, među njima 5,982 žena. Stope mortaliteta iznosila je 275.0/100,000  žena.

 

Najčešća sijela karcinoma u žena

Pet najčešćih sijela raka u žena čine ukupno 53% novih slučajeva raka u žena: dojka (26%), kolon (8%), traheja, bronh i pluća (8%), tijelo maternice (6%) i štitnjača (6%). Kolon, rektum, rektosigma i anus zajedno u incidenciji sudjeluju s 16% u muškaraca i 13% u žena.Za predstadije karcinoma vrata maternice stope incidencije su najviše u dobi 30-34 godine. Odnos između predstadija i invazivnog raka vrata maternice je u 2015. godini u Hrvatskoj bio 1,7:1.

Stalni porast individualizacije operativnog zahvata kao kod karcinoma vrata maternice, endometrija i karcinoma vulve, radikalna operacija kao kod karcinoma jajnika, te poštedni operativni zahvati kod ranih oblika karcinoma dojke dominiraju slikom onkološko - kirurških terapijskih postupaka. Radijacijska terapija, kao i kemoterapija dopunjuju paletu različitih terapijskih mogućnosti u liječenju ginekoloških karcinoma. 

Ovim stranicama želimo vas potaknuti na redovite ginekološke kontrole. 

Najznačajnija spoznaja tijekom posljednjih godina jeste ta da je karcinom izlječiva bolest, a najznačajniji čimbenik uspješnog liječenja bilo kojeg oblika raka je rana dijagnostika. Ona nije stvar samo ginekologa i citologa; daleko veću ulogu dobiva spoznaja da naše zdravlje stoji na raspolaganju nama samima, da smo za njega sami odgovorni i da se za njega moramo brinuti. 
 

 

dr. Vesna Harni

Galerija fotografija

Ginekološke zloćudne bolesti
Ginekološke zloćudne bolesti
Ginekološke zloćudne bolesti
Ginekološke zloćudne bolesti
Ginekološke zloćudne bolesti
 

Povezane teme