Datum zadnje izmjene: 02. 01. 2020.

Veoma važan postupak u liječenju karcinoma endometrija je optimalan staging i grading, optimalna dijagnostika prije odluke o daljnjem liječenju, pri čemu oba ova postupka omogućuju u velikoj mjeri individualni pristup pacijentici. 

Gotovo 90% pacijentica s rakom endometrija mogu biti operirane pod optimalnim kliničkim uvjetima. Stoga se, osim kod relativno rijetkih slučajeva uznapredovalog karcinoma, uvijek teži operativnom liječenju. Rezultati radioterapije u slučaju karcinoma endometrija su za isti stadij oko 10-20% ispod rezultata postignutih operativnim, odnosno kombiniranim postupcima. 

Osobito kod mlađih, seksualno aktivnih pacijentica nastoji se ograničiti radikalnost operativnog zahvata, ukoliko to stadij bolesti dopušta. U liječenju raka endometrija na raspolaganju nam stoje sljedeće metode: 

  • operativni postupci
  • terapija zračenjem i
  • kombinacija operativnih postupaka i zračenja.
     

Kirurška terapija

Operativni postupak u liječenju karcinoma endometrija u stadiju I sastoji se u abdominalnom odstranjenju uterusa, jajovoda i jajnika. Odmah nakon odstranjenja uterusa, još za vrijeme operacije određuje se dubina invazije karcinoma, kao i stupanj zrelosti, te sadržaj receptora u tumoru. Kod stadija Ia G1 nije nužno ukloniti regionalne (zdjelične) limfne čvorove. U svim drugim slučajevima ili u slučaju kada rak zahvaća više od jedne trećine debljine mišićnog sloja uterusa, preporučuje se nastaviti operaciju s odstranjenjem regionalnih limfnih čvorova i uz tzv. "sampling" sumnjivih paraaortalnih limfnih čvorova. 

Kod stadija Ia G1 nije potrebno adjuvantno zračenje, koje se u cilju prevencije vaginalnih i suburetralnih metastaza preporučuje u svim drugim slučajevima - stadij Ia G2-G3 i stadij Ib G1-G2. U ovu svrhu koriste se radij, cezij ili iridij (3x5 Gy iridij 192), a učestalost metastaza se na ovaj način smanjuje s 12 - 15% na 1 - 2%. Dvije trećine svih karcinoma endometrija spadaju u "low-risk" skupinu s povoljnom prognozom. 

U stadiju II raka endometrija standardna operacija je proširena radikalna operacija kao kod karcinoma cerviksa s odstranjenjem široke vaginalne manžete kao i uklanjanjem limfnih čvorova. U svim slučajevima primjenjuje se adjuvantno zračenje: intravaginalna "afterloading" terapija. Nalaz infiltracije mišićnog sloja, zahvaćenosti krvnih žila ili limfnih putova indikacija je za dodatno perkutano visoko voltažno zračenje. 

Kod stadija III i IV po pravilu se terapija individualizira, a najčešće koristi kombinirani oblik terapije. Ovisno o ostalim parametrima, moguća je primjena zračenja, gestagena, tamoksifena i citostatika. 

U slučajevima kada nije moguće načiniti operaciju koristi se primarna terapija zračenjem, koja obuhvaća kombinirano zračenje, intrauterina kontaktna terapija (4x5 Gy; iridij 192) u afterloading postupku, uz komplementarno perkutano zračenje do ukupno 50,4 Gy ili samo perkutano zračenje (50 - 60 Gy) kao palijativna terapija. 

Liječenje karcinoma endometrija

Hormonsko liječenje

Hormonsko liječenje u terapiji raka endometrija nalazi svoje mjesto kod uznapredovalih, inoperabilnih ili palijativno operiranih pacijentica. Pri tome osobiti značaj ima određivanje estrogenskih i progesteronskih receptora u tumorskom tkivu. 

U uznapredovalim stadijima primjenjuje se medroksiprogesteronacetat u dozi od 500 mg/dan (Clinovir; Farlutal) i trajanju od 2 godine. Ostale mogućnosti su primjena antiestrogena tamoksifena, kao i inhibitora aromataze aminoglutetimida. 

Kod negativnog receptorskog statusa, dolazi u obzir kemoterapija. Lijek izbora je doksorubicin, a uspjeh je tek negdje oko 10 - 15%. Od kombiniranih shema, najbolje rezultate pokazuje PAC shema koja obuhvata cisplatin, adriamicin, ciklofosfamid.


 

dr. Vesna Harni

Povezane teme