Poliklinika Harni - Psihoginekologija

Psihoginekologija

Objavljeno: 01.05.2019 Za razliku od .. psihodermatologije i psihoonkologije, dobro definiranih medicinskih disciplina koje obuhvaćaju psihosomatski model bolesti i...
Saznaj više
Poliklinika Harni - Stres i imunoreaktivnost

Stres i imunoreaktivnost

Objavljeno: 01.05.2019 Temeljni kontrolni sustavi ljudskog organizma koji osiguravaju njegov fizički i psihički integritet jesu živčani, hormonski i imunološki...
Saznaj više