Datum zadnje izmjene: 03. 02. 2020.

Borderline tumori jajnika ili tumori granične malignosti (semi-maligni tumori) imaju izvrsnu prognozu. Dosadašnja epidemiološka ispitivanja upućuju na zajedničke faktore rizika u nastanku invazivnih epitelnih karcinoma jajnika i borderline tumora, a nije sasvim i do kraja razjašnjeno da li su borderline tumori samostalna bolest ili predstadij u razvitku invazivnih karcinoma.

Upravo je i cilj studije znanstvenika iz Faluna, Stockholma i Uppsale u razdoblju između 1993. - 1995. godine bio utvrditi objektivni odnos između reprodukcijskih i drugih faktora u nastanku borderline tumora.

Švedski znanstvenici pratili su 193 pacijentice s histološki verificiranom dijagnozom borderline tumora i uspoređivali utjecaj različitih faktora na nastanak ove vrste tumora s kontrolnom skupinom od 3.899 izabrane pacijentice životne dobi 50 - 74 godine.

Najznačajniji faktori ispitivani u vezi nastanka borderline tumora su paritet (broj poroda), laktacija, uzimanje oralne kontracepcije, uzimanje hormonske nadomjesne terapije i pretilost.

Žene koje su ikada rodile, imaju dvostruko niži rizik za nastanak seroznih borderline tumora i gotovo 40% manji rizik za nastanak mucinoznih borderline tumora.

Ne postoji statistički značajna korelacija između životne dobi u kojoj je rođeno prvo dijete, nastupa prve menstruacije ili menopauze i nastanka ovih tumora.

Dojenje također snižava rizik, dok oralna kontracepcija ne pruža zaštitu u nastanku borderline tumora jajnika.

Hormonska nadomjesna terapija, ukoliko se radi o kombiniranoj estrogensko-gestagenskoj terapiji također ne utječe na nastanak borderline tumora. Ukoliko se radi o čistoj estrogenskoj nadomjesnoj terapiji, rizik za nastanak borderline tumora je ipak dvostruko povišen u odnosu na kontrolnu skupinu.

Najsnažnija povezanost s nastankom borderline tumora jajnika nađena je kod pretilosti: osobe koje pate zbog prekomjerne tjelesne težine imaju 6.5 puta povećani rizik nastanka borderline tumora.

Rizik nastanka borderline tumora u dobi između 50 - 74 godine, smanjuje se sa svakom iznešenom trudnoćom i dojenjem.

Oralni kontraceptivi nemaju protektivno djelovanje u nastanku ovih tumora jajnika. Hormonska situacija u smislu povišene razine estrogena - bilo endogeno (pretilost) ili egzogeno (estrogenska terapija) snažno povisuje rizik od nastanka borderline tumora jajnika seroznog tipa.


Gynecol Oncol 2001 December; 83 (3): 575-58

 

dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve