Datum zadnje izmjene: 16. 01. 2020.


Majčina uporaba oralnih kontraceptiva (OHK) neposredno prije trudnoće ili tijekom trudnoće ne povećava rizik za kongenitalne anomalije. Rezultati su pokazali da žene koje ostvare trudnoću tijekom oralne uporabe kontracepcije vjerojatno neće imati bebu s velikim prirođenim manama.

Dr. Brittany M. Charlton iz Odjela za epidemiologiju, Škole narodnog zdravlja u Bostonu, Massachusetts, i njene kolege objavili su rezultate svoje prospektivne kohortne studije u internetskom izdanju časopisa BMJ za siječanj 2016. godine. U istraživanju su koristili danske registarske zapise između 1997. do 2011. godine (880,694 živorođenih) i prospektivno prikupljene podatke o izdanim receptima za oralne kontraceptive. Istraživači su pretpostavili da žene koje su kupile lijek na recept bile izložene oralnim kontraceptivima.

Za potrebe analize, ispitanice su razvrstane u jednu od četiri skupine izloženosti oralnim kontraceptivima: žene koje nikada nisu koristile OHK, žene koje su koristile OHK više od 3 mjeseca prije nastupanja trudnoće, žene koje su koristile OHK od 0 do 3 mjeseca prije trudnoće, i žene koje su koristile OHK i nakon nastupanja trudnoće.

Zbog vrlo rijetkih prirođenih mana, istraživači su grupirali kongenitalne anomalije u kategorije kao npr. anomalije udova.

Prevalencija većih oštećenja ploda stagniralaje na oko 25 tisuća rođenih po svim skupinama izlaganja oralnim kontraceptivima. Istraživači nisu našli značajno povećanje rizika niti za jednu podskupinu anomalija uslijed izloženosti djelovanju oralnih kontraceptiva.

Nedostatak istraživanja je nedostatak statističke snage, kao što je ispitivanje oralnih kontraceptiva prema sastavu i podskupini prirođenih mana (gastroshiza i sindrom hipoplastičnog lijevog srca). Istraživačima su također nedostajale informacije o korištenju folne kiseline.

"Sve u svemu, naša studija potvrđuje većinu prethodno dokumentiranih straživanja da nema porasta prirođenih mana nakon oralne izloženosti hormonskim kontraceptivima. Budući da su prethodne studije našle povećani rizik za određene nedostatke uključujući sindrom hipoplastičnog lijevog srca, gastroshize, anomalije ekstremiteta i anomalija mokraćnog sustava, ispitali smo javljanje svake od ovih mana zasebno. Naša studija nije našla značajno povećani rizik za bilo koju od ove četiri kategorije prirođenih grešaka, iako je svaku od naših analiza treba tumačiti u kontekstu statističke preciznosti, "zaključili su autori.

Studija predstavlja prilog ranijoj literaturi o toj temi, a znanstvenici priznaju da su usporedbe između studija teške, s obzirom na velike razlike u vremenskim prozorima izlaganja oralnoj kontracepciji. Neke od objavljenih istraživanja su otkrila da su specifične velike urođene mane, kao što su defekti ekstremiteta povezani su s majčinskom oralnom uporabom kontraceptiva. 

BMJ. Published online January 6, 2016dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve