Datum zadnje izmjene: 26. 01. 2020.

Drastične mjere nisu jedino rješenje kod abnormalnih krvarenja iz maternice, a ablacija endometrija je ne samo učinkovit postupak, već je povezana i s manje komplikacija nego histerektomija.

Je li histerektomija – jedan od najčešćih zahvata kod žena reprodukcijske dobi u SAD, kada se kirurškim putem odstrani maternica – ujedno i najbolji pristup u liječenju disfunkcijskih krvarenja iz maternice? U randomiziranom, kontroliranom istraživanju pod pokroviteljstvom "Agency for Healthcare Research and Quality", kod ispitanica s obilnim ili nepravilnim krvarenjima iz maternice refrakternim na medikamentnu terapiju, učinjeni su histerektomija ili ablacija endometrija.

Primarni cilj praćenja u aktualnom istraživanju bio je učinkovitost rješavanja najvažnijeg problema, u tipičnom slučaju obilnog krvarenja, koje je i natjeralo pacijenticu da potraži pomoć. Jedan broj ispitanica nije više želio razmišljati o mogućnosti očuvanja fertiliteta. Histerektomija je učinjena vaginalnim, laparoskopskim ili abdominalnim putem. Ablacija endometrija je učinjena resektoskopom ili termalnim balonom.

Pacijentice su praćene tijekom dvije godine nakon izvedenog zahvata. Ablacija endometrija riješila je problem nepravilnih krvarenja kod 85% pacijentica (90/106), dok je histerektomija riješila problem kod 94% (101/107). Gotovo jedna trećina pacijentica koje su odabrale ablaciju endometrija, morale su biti ponovno operirane zbog problema s krvarenjem unutar slijedeće 4 godine.

Neželjene komplikacije kao što su tromboembolijske komplikacije ili kardiorespiracijski problemi i ponovna hospitalizacija radi kirurškog zahvata javljale su se četiri puta češće u skupini pacijentica kod kojih je učinjena histerektomija u odnosu na skupinu kod koje je rađena ablacija endometrija. Učestalost postoperativnih infekcija bila je šest puta veća u skupini pacijentica nakon obavljene histerektomije.

Savjetovanje pacijentica glede odluke o načinu liječenja problema krvarenja iz maternice mijenja se, osobito zbog toga što mnoga ranija istraživanja nisu provedena na randomizirani način niti su imala kontrolnu skupinu, a zaključci nisu bili sasvim jasni. Rezultati ovog istraživanja omogućuju pacijenticama i liječnicima usporedbu ishoda ablacije endometrija, kao manje invazivnog postupka i postupka s manjom učestalosti komplikacija u odnosu na histerektomiju.

Rezultati istraživanja američkih znanstvenika jasno ukazuju da je ablacija endometrija uspješan postupak za većinu pacijentica, a kod pacijentica s perzistentnim tegobama još uvijek ostaje na izbor histerektomija. Učestalost komplikacija nakon histerektomije, kao i odsustvo i nemogućnost obavljanja uobičajenih aktivnosti treba također uzeti u razmatranja.

U današnje vrijeme prečesto se čuje izjava, kako od pacijentica tako i od kliničara: "Zašto ne bismo riješili ovaj problem jednom za uvijek?" Ništa manje od toga - rješenje problema "jednom zauvijek" - ne predstavlja niti ablacija endometrija, i ovdje se radi o vrlo uspješnom zahvatu, s veoma niskom učestalosti postoperativnih komplikacija.

 

Obstet Gynecol 2007 Dec; 110:1279.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve