Datum zadnje izmjene: 14. 01. 2020.


Američko društva za medicinsku genetiku i genomiku (ACMG - The American College of Medical Genetics and Genomics) predstavilo je "okvir" koji obuhvaća najnovije izmjene preporuka iz 2013. godine za neinvazivni prenatalni probir (NIPS – noninvasive prenatal screening & NIPT – noninvasive prenatal testing) za fetalne kromosomopatije, objavljeno je u internetskom izdranju časopisa "Genetics in Medicine".

NIPS otkriva nestabilnost kromosoma slobodne DNK u majčinoj cirkulaciji koja dolazi iz placente, a koja se uobičajeno označuje kao "fetalna" DNK. Aktualizirane smjernice koriste termin NIPS umjesto ranije uobičajenog termina NIPT, gdje "T" označuje testiranje. Pozitivni rezultat neinvazivnog prenatalnog probira treba biti popraćen više invazivnim i dijagnostičkim testovima kao što su biopsija korionskih resica ili amniocenteza.

Dijagnostički testovi mogu eliminirati vrlo rijetke slučajeve lažno pozitivnog NIPS rezultata, što se može dogoditi u slučaju do tada neprepoznatnog karcinoma majke, izgubljenog jednog fetusa u trudnoći koja je u ranom stadiju bila blizanačka ("vanishing twin") ili zbog kontaminacije uzorka s placentarnom ili majčinom DNK. Invazivni postupci su također prihvatljivi ako je mala količina fetalne frakcije DNK u uzorku za NIPS, što se događa češće kod trudnica s prekomjernom težinom i pretilih trudnica.

Dr. Anthony R. Gregg, iz Klinike za opstetriciju i ginekologiju Sveučilišta u Floridi, zajedno s ostalim članovima radne skupine stručnog društva ACMG, aktualizirali su preporuke iz 2013. godine kako bi se podigla svijest o ulozi tehnologije kako kod trudnica, tako i među liječnicima, a koja nudi veću kliničku vrijednost u otkrivanju trisomija 13,18 i 21. Ostale stručne skupine također su raspravljale nove preporuke za NIPS.

Aktualizirane smjernice razmatraju i ulogu NIPS u kliničkom iskustvu trudnice, preporučuju kojim trudnicama treba ponuditi neinvazivni probir, kako postupiti kod nedovoljne količine fetalne DNK, treba li probir proširiti i na druga stanja osim tri najvažnije trisomije, kao i postupak u "posebnim stanjima".

Iako je namjera aktualizacije ovih smjernica prije svega edukacijska, smjernicama su obuhvaćene 44 specifične preporuke za liječnike koji nude ovu uslugu i laboratorije koji analiziraju NIPS uzorke, navodi se u ACMG priopćenju za javnost.

 

 

Nove ACMG preporuke za neinvazivni prenatalni skrining obuhvaćaju sljedeće:

 

 

  • NIPS se preporučuje svim trudnicama, kao najosjetljivija metoda probira za trisomije 13, 18 i 21. Uzorak krvi se uzima počevši od 9. tjedna trudnoće nadalje.
  • Trudnice treba informirati da se u okviru probira na kromosomopatije može odrediti i spol djeteta, ali NIPS ne treba koristiti samo u svrhu identifikacije biološkog spola.
  • Kod nejasnog nalaza ne preporučuje se ponavljanje NIPS, već dijagnostički test za aneuploidiju (amniocenteza).
  • Trudnice treba uputiti u mogućnost određivanja klinički relevantnih mikrovarijacija u broju kromosoma (mikrodelecije i mikroduplikacije).
  • "Posebna stanja" koja mogu dovesti do lažno pozitivnih rezultata pored karcinoma majke ili drugih nestabilnosti genoma, obuhvaćaju višeplodne trudnoće i doniranu jajnu stanicu. Oprečni nalazi spolnih kromosoma (koji pokazuju XY kod XX fetusa) mogu nastati uslijed transfuzije krvi koju je trudnica dobila od muškog davatelja krvi unutar 4 tjedna od zanošenja, u slučaju placentarnog mozaicizma ili majčinog himerizma uslijed transplantacije organa od muškog donora.


Smjernice preporučuju laboratorijima praćenje i objavljivanje vlastitih rezultata kao što su stopa ponavljanja testiranja zbog nedovoljne količine fetalne DNK i jasnih razloga za pozitivnu interpretaciju rezultata, stopa detekcije kromosomopatija, specifičnost, pozitivna i negativna prediktivna vrijednost svojih rezultata ("unutrašnja" kontrola rezultata).

Nedovoljna količina fetalne DNK često je rezultat pretilosti majke, ali može odražavati i tendenciju homozigotnosti kao rezultata krvne srodnosti roditelja ili balansirane translokacije kromosoma kod jednog od roditelja.

Aktualizirane smjernice naglašavaju ulogu genetičkog savjetovanja kao uobičajenog postupka u složenom procesu prenatalne skrbi u eri genetičkih testova.

 

Genet Med. Published online, 2016.Dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve