Datum zadnje izmjene: 23. 05. 2022.


Za žene dobi 45 godina ili više, upotreba agonista gonadotropin-oslobađajućeg hormona (gonadotropine-releasing hormone, GnRHa) može biti učinkovita zamjena za operaciju odstranjivanja maternice, pokazuju istraživanja.

Žene koje su liječene s GnRHa imale su značajno smanjenje simptoma uz sličnu stopu seksualne disfunkcije kakva se viđa uz histerektomiju.

Dr. Anna Myriam Perrone i kolege, iz Orsola-Malpighi Hospital iz Bologne, proveli su istraživanje s ciljem određivanja utjecaja GnRHa na žensku spolnu funkciju te utvrđivanja učinkovitosti i ograničenja u liječenju mioma maternice. Prema dostupnim podacima, liječenje mioma s GnRHa je učinkovito, djelovanje uvjerljivo, ali ograničenog trajanja.

Ova terapija nije krajnji izbor za mlade žene sa simptomatskim miomima, ali za žene u perimenopauzi, ovaj način liječenja može biti definitivan, a žena izbjeći histerektomiju.

U istraživanje su bile uključene žene u dobi 45 godina i više. Stotinu žena primalo je ili GnRHa ili je liječeno kirurški. Praćenje je bilo dvije godine. Među pacijenticama koje su primale GnRHa 92% je završilo liječenje nakon šest mjeseci. Sveukupno, 88% žena imalo je smanjenje simptoma, ali 22% (10 od 46) trebalo je drugi ciklus GnRHa zbog ponovne pojave menoragije. Jedna žena ipak je išla na histerektomiju radi teške menoragije, a postavljena joj je dijagnoza sarkoma maternice. Također, 17% žena imalo je dodatno liječenje, primjerice gestagenima.
"Potrebno je procijeniti mogućnosti manje invazivnog liječenja jer u oko 18% pacijentica postoji potreba za dodatnim postupkom. Izbor treba donijeti temeljem informiranog pristanka pacijentice", napisali su. Nakon kontrola tijekom dvije godine, nije pronađeno teških nuspojava, a osam žena je imalo posljednju menstruaciju. S obzirom na seksualnu funkciju, istraživači nisu našli signifikantnu razliku između dvije skupine prema the Female Sexual Function Index Score. Prevalencija spolne disfunkcije bila je 12% u žena koje su liječene s GnRHa i 22% za žene u kojih je učinjena histerektomija.

Zaključeno je da je GnRHa učinkovita zamjena za histerektomiju za liječenje žena s uterinim miomima, a dobi su 45 godina ili više. GnRHa imao je podjednake utjecaje na seksualnu funkciju kao i histerektomija.

 


J Obstet Gynaecol Res. 2013; doi:10.1111/jog.12135.


 
  Novosti - Sve