Datum zadnje izmjene: 12. 04. 2024.


Amerikanke reproduktivne dobi, neovisno o trudnoći, sve više percipiraju redovitu uporabu marihuane kao nešto što nije škodljivo, pokazuju podaci ankete. "Došlo je do dramatičnog povećanja percepcije da je uporaba marihuane jednom ili dva puta tjedno bez ikakovog rizika, fizičkog ili na neki drugi način", izjavila je dr. Marian Jarlenski sa Sveučilišta u Pittsburghu, Pennsylvania School of Public Health. "Iznenađujuće je da je ovo povećanje zabilježeno i u žena koje su koristile i koje nisu koristile marihuanu u zadnjih 30 dana".

Tim dr. Jarlenskija je koristio podatke iz studije National Survey on Drug Use and Health (NSDUH) od 2005. do 2015. godine kako bi istražio trendove kroz vrijeme u percepciji rizika od redovite uporabe marihuane kod 8.713 trudnica i 161.902 ne trudnih žena u dobi od 18 do 44 godine. U sklopu ankete su pitali žene: "Koliko ljudi smatra da je rizično fizički ili na neku drugi način kada puše marihuanu jedanput ili dvaput tjedno?" Odgovor je mogao biti: "nema rizika", "mali rizik", "umjereni rizik", "veliki rizik" ili "ne znam".

Prosječan broj žena koji su odabrale "bez rizika" je povećan sa 4,6% u 2005. na 19,0% u 2015. godini, prema online izvješću "American Journal of Obstetrics and Gynecology". Kod žena koje nisu prijavile uporabu marihuane u prethodnih 30 dana, prosječna vjerojatnost izbora "bez rizika" redovite uporabe marihuane se povećala s 3,5% na 16,5% kod trudnica, a s 3,1% do 14,8% kod ne trudnica. Vjerojatnost odabira "bez rizika" u redovitoj uporabi marihuane također je dramatično porasla kod žena koje su izvijestile o korištenju marihuane u prethodnih 30 dana: od 25,8% do 65,4% kod trudnica i od 23,7% do 62,6% kod žena koje nisu bile trudne.

Za usporedbu, broj žena koje su odabrale "bez rizika" za svakodnevno pušenje cigareta se povećao sa 1,1% u 2005. na 3,4% u 2015. godini. "Utvrđeno je da će oko trećina redovitih korisnika marihuane zadovoljiti DSM kriterije za ovisnost", rekla je dr. Jarlenski. "Rekla bih da postoje dokazi koji povezuju uporabu marihuane s nepovoljnim kognitivnim učincima, osobito kod djece i adolescenata, a uporaba marihuane u trudnoći može biti povezana sa smanjenim rastom fetusa. Postoje vrlo jasni podaci da se koncentracija THC-a (glavna psihoaktivna komponenta marihuane) povećava tijekom vremena."

"Postoje i pravne i društvene štete, osobito za ljude koji trebaju proći test na droge za posao, za one koji žive u državama gdje marihuana nije legalna i za ne-bijele pojedince", rekla je. "Veliki dio žena jednostavno ne vidi redovitu uporabu marihuane kao rizik za zdravlje ili na neki drugi način", zaključila je dr. Jarlenski. "Važno je komunicirati s pacijentima o relevantnim rizicima koji su poznati, poput razvoja ovisnosti ili slučajnog uzimanja jestivih proizvoda od strane djece. Naravno, još uvijek imamo dosta toga saznati o učincima uporabe marihuane na reproduktivno i perinatalno zdravlje."

Dodala je: "Nažalost, podaci NSDUH-a ne daju državne procjene, pa nismo mogli ispitati korelaciju između ovih vremenskih trendova i zakona o državnoj marihuani. Ovi su rezultati u skladu s trendom legalizacije uporabe marihuane u državama i uz povećanu prevalencije korištenja marihuane među ženama". Dr. Victoria H. Coleman-Cowger iz Battelle, Baltimore, Maryland, koja je nedavno razmtatrala uporabu marihuane i pušenja u sličnoj populaciji, izjavila je: "Najzanimljiviji rezultat je da trudnice izjavljuju da ne postoji rizik od korištenja marihuane u sličnom postotku kao i ne-trudnice, pa se donosi zaključak da ne smatraju uporabe marihuane kao nešto štetno u trudnoći".

"Ako postoji percepcija da nema rizika, postoji veća vjerojatnost da će koristiti marihuanu", rekla je. "Iako nije uvjerljivo, postojeći dokazi za prenatalnu upotrebu marihuane ukazuju na rizik od negativnih zdravstvenih posljedica, pa bi trebalo trudnice u to uvjeriti. " "Izvješća se trebaju tumačiti s oprezom, jer se rezultati oslanjaju na jedno pitanje koje pita o percepciji štete od korištenja jednom / dvaput tjedno, a ne i kod svakodnevne uporabe (kao što je bilo s cigaretama)", istaknula je. "Percipirani rizik može se promijeniti ako su žene pitane o svakodnevnoj uporabi marihuane."

"Zabrinutost koja se ne spominje u izvještaju je mogućnost povećanja uzajamne uporabe marihuane i duhana", dodao je dr. Coleman-Cowger. "Zajedna uporaba povećava zabrinutost za javno zdravlje u općoj populaciji, a rizici tijekom trudnoće su složeni jer su ugroženi i zdravlje majke i zdravlje djeteta. Poznate su negativne zdravstvene posljedice pušenja duhana tijekom trudnoće, no zdravstvene posljedice upotrebe kanabisa i posljedice istovremenog uzimanja duhana i kanabisa tijekom trudnoće su manje jasne. "

Dr. Torri D. Metz sa Medicinskog fakulteta Sveučilišta Colorado u Auroru, koja je nedavno istraživala moguću povezanost između uporabe marihuane kod majki i neonatalnog morbiditeta, je izjavila: "Nažalost, nemamo dovoljno podataka da bismo mogli reći da je uporaba marihuane sigurna tijekom trudnoće. Zabrinuti smo zbog mogućih štetnih utjecaja na fetus povezanih s neurološkim razvojem, a ta činjenica naglašava potrebu za daljnjim nastojanjem javnog zdravstva u edukaciji žena reproduktivne dobi o nesigurnoj sigurnosti upotrebe kanabisa u trudnoći. "

"Ovi podaci podupiru pojam da se percepcija sigurnosti uporabe marihuane povećava kako se legalizacija širi, naglašavajući potrebu za daljnjim istraživanjem kako bi se bolje educiralo žene o potencijalnim rizicima uporabe marihuane u trudnoći", rekla je.

 

IZVOR: http://bit.ly/2wXtUhw
Am J Obstet Gynecol 2017.

Povezane teme

  Novosti - Sve