Datum zadnje izmjene: 07. 04. 2024.


Rezultati studije IBIS-II su pokazali da je inhibitor aromataze anastrozol postao jedan od glavnih novih lijekova u primarnoj prevenciji raka dojke kod visokorizičnih poslijemenopauzalnih žena sa smanjenjem od 53% u odnosu na placebo. "Naši rezultati pružaju značajnu podršku korištenju anatrozola kao lijeka prvog izbora u prevenciji karcinoma dojke kod visokorizičnih poslijemenopauzalnih žena", rekao je dr Jack Cuzick predstavljajući rezultate studije na Simpoziju o karcinomu dojke u San Antoniju.

IBIS-II studija (the International Breast Cancer Intervention Study II) je rađena u 16 zemalja, dvostruko slijepa, randomizirana, placebo kontrolirana studija s 3864 poslijemenopauzalnih žena starosti 40-70 godina s visokim rizikom za rak dojke koje su randomizirane s 1 mg oralnog anastrozola (Arimidex) ili placebom svaki dan kroz 5 godina. Nakon 7 godina praćenja, kumulativni indeks svih karcinoma dojke bio je 5,6% kod placeba i 2,8% u anastrozol grupi, sa značajnim smanjenjem rizika od 53%. Prevedeno u brojke – potrebno je bilo liječiti 36 žena; liječenje 36 žena kroz 5 godina spriječi jedan karcinom u 7 godina.

Incidencija estrogen receptor-pozitivnog invazivnog karcinoma dojke je bila 3,3% u kontrolnoj skupini, uspoređujući s 1,4% s anastrozolom, s smanjenjem rizika od 58%, dodao je dr Cuzick, (voditelj Cancer Research U.K. Center for Cancer Prevention i direktor Wolfson Institute of Preventive Medicine at Queen Mary University, London). Incidencija 'high-grade' tumora je bila za 35% manja u anastrozol grupi. U idućim godinama praćenja ovo bi najvjerojatnije vodilo ka smanjenju smrtnosti od karcinoma dojke u anastrozol grupi. Plan je da se u IBIS-II studiji provodi praćenje najmanje 10 godina.

"Jedno od najvećih značajki ove studije je to što se lijek veoma dobro podnosi tako da nuspojave nisu utjecale na uzimanje lijeka ni na koji važniji način. Nuspojave su se manifestirale kod 4% sudionika", rekao je dr Cuzick.  Incidencija ostalih karcinoma je bila 3,6% kod placeba i 2,1% kod anastrozola, s značajnim smanjenjem rizika od 42%. Došlo je i do značajnog smanjenja karcinoma kože i kolorektalnih karcinoma kod pacijentica s inhibitorom aromataze. "U principu ne znamo zašto. To je još jedna uzbudljiva mogućnost – da lijek dovodi do smanjenja rizika za druge karcinome. Otvara se novo područje za istraživanje", nastavio je.

Najveća zabrinutost tijekom studije se odnosila na nuspojave anastrozola kao što su frakture kostiju, ali su po protokolima studije sve sudionice studije imale određivanje gustoće kostiju te su im bili preporučeni bifosfonati ako je bilo potrebno. To objašnjava zašto nije bilo značajne razlike u incidenciji fraktura između dvije grupe u studiji. Mišićnokoštani bolovi su spominjani kod 64% u anastrozol-grupi i 58% u placebo-grupi. Incidencija umjerenih bolova je bila 22% s anastrozolom i 19% s placebom, dok je jaka bol navedena kod 8% žena s anastrozolom i 6% kod placeba.

Osvrčući se na 58% incidenciju mišićnokoštanih bolova u placebo grupi, dr Cuzick je rekao "da postoji opće mišljenje da su inhibitori atromataze veoma toksični i uzrokuju bolove. Ali 90% tih bolova u studiji nije imalo nikakve veze s lijekom nego su samo posljedica stava da poslijemenopauzalne žene moraju imati bolove mišićnokoštanog sustava." Vazomotorni simptomi su se pojavili kod 49% u placebo grupi i 57% kod žena s anastrozolom što je statistički značajna razlika. Dr Cuzick je rekao da vjeruje da i drugi inhibitori aromataze imaju sličan efekt drastičnog smanjenja karcinoma dojke kao što ima i anastrozol. U MAP.3 studiji, ranijoj studiji s kraćim praćenjem sudionica, exemestan je pokazao slične rezultate kao u studiji IBIS-II. Dr Cuzick je dodao da veliki broj i dugo trajanje studije IBIS-II, uz činjenicu da je stopa kontralateralnih karcinoma dojke kontinuirano bila manja tijekom 10-godišnjeg praćenja terapije anastrozolom, dovode do velike sigurnosti u izjavi da je anastrozol prvi lijek u prevenciji karcinoma dojke. Članica publike dr Pamela J. Goodwin je primjetila da je, unatoč tome što postoje dva dokazana lijeka za ovu indikaciju – tamoxifen i raloxifen – korišten placebo za kontrolnu grupu u IBIS-II.

"Anastrozol i exemestan su pokazali jako slične rezultate. Inhibitori aromataze pokazuju veće smanjenje rizika nego tamoxifen i raloxifen te imaju puno manje nuspojava. S obzirom na ta svojstva, smatramo ih prvim lijekom izbora." Predstavljajući rezultate IBIS-II studije na novinarskoj konferenciji, dr Cuzick je izjavio da ni raloxifen ni tamoxifen nisu naširoko korišteni u primarnoj prevenciji karcinoma dojke. Potrebno je još studija, dodao je. 
"Mislim da se treba još puno toga učiniti da bismo dostigli model koji koriste kardiolozi. Oni su uvjerili ljude da su visoki kolesterol i visoki krvni tlak bolesti. Zapravo, oni su samo rizični faktori ali uzimajući lijekove smanjuju se ti rizični faktori što je zapravo i smisao. Mi moramo uvjeriti ljude da postoje efikasni načini smanjenja rizika od karcinoma dojke više od 50%. Toksičnost je ograničena i, ako imate takve simptome, jednostavno prekinete terapiju", rekao je.

 

http://www.oncologypractice.com

  Novosti - Sve