Datum zadnje izmjene: 09. 05. 2022.


Upotreba antidepresiva tijekom kasne trudnoće povezana je s malim, ali statistički signifikantnim povećanjem rizika za perzistentnu plućnu hipertenziju (PPH) u novorođenčadi. Rezultati istraživanja objavljeni su 14.1.2014. u BMJ.

Meta-analiza 7 istraživanja pokazala je signifikantnu povezanost PPH i selektivnih inhibitora ponovne pohrane serotonina (SSRI) korištenih tijekom posljednjeg trimestra trudnoće. Nije nađena povezanost PPH u novorođenčadi s upotrebom SSRI u ranoj trudnoći.

"Razlika rizika ono je što zanima kliničare i iznosila je 3 na 1000 novorođenih", napisala je profesorica psihijatrije Sophie Grigoriadis, voditeljica klinike za poremećaje raspoloženja i anksioznost iz Sunnybrook Health Sciences Center iz Toronta.

Obavezni smo procijeniti stanje majčinoga zdravlja i rizika po fetus prije uvođenja bilo koje terapije. "Trudnicu i njezinu obitelj potrebno je uputiti u moguće rizike koje sobom nosi izlaganje fetusa antidepresivima, ali i rizicima koje ima teška depresija po zdravlje trudnice", rekla je.

Prema rezultatima istraživanja, primarna plućna hipertenzija u novorođenčadi relativno je rijetka, a procjenjuje se da je prevalencija 1.9 na 1000 živorođenih. Simptomi PPH su respiratorni distres i hipoksija.
Iako su američka FDA i kanadska Health Canada još 2006. ukazali na potencijalnu povezanost upotrebe SSRI tijekom trudnoće i pojave PPH u novorođenih, američka savjetodavna tijela revidirala su to tek 2011.

Rezultati su pokazali signifikantno povećanje rizika za PPH u novorođenčadi koja je bila izložena SSRI u kasnoj trudnoći (odds ratio [OR], 2.50; 95% confidence interval [CI], 1.32 - 4.73; P = .005), ali ne i za one koji su bili izloženi SSRI tijekom rane trudnoće (OR, 1.23).

Apsolutno smanjenje rizika za novorođenčad u koje nastaje PPH nakon izloženosti SSRI u kasnoj trudnoći je 2.85 do 3.5 na 1000 djece. Drugim riječima, 286 do 351 žena trebaju biti liječene SSRI u kasnoj trudnoći, odnosno 2,88 trudnica treba biti liječeno u ranoj trudnoći, da bi jedno dijete oboljelo od PPH.

Depresiju tijekom trudnoće treba liječiti i to nije sporno. Neonatologe obavezno treba upozoriti na upotrebu antidepresiva tijekom trudnoće.

Prof. Johnson, psihijatrica sa Sveučilišta Emory, kaže da je temeljna poruka ta da žene trebaju preuzeti aktivnu ulogu u brizi za svoje mentalno zdravlje prije, tijekom i nakon trudnoće. S liječnikom trebaju razviti partnerski odnos, pitati o svim nejasnoćama i po potrebi tražiti dodatno mišljenje ukoliko i dalje dvoje oko terapije. Uz to, nedavno je dr. Johnson s kolegama objavila malu studiju u Archives of General Psychiatry koja pokazuje da djeca koja su prenatalno bila izložena antipsihoticima imaju lošiji neuromotorički razvoj nego djeca koja im nisu bila izložena.

Istovremeno, majčino mentalno stanje može biti tako loše da i samo šteti djetetu i njegovom razvoju te bolesnice ne bi trebale prekidati terapiju na svoju ruku. "Opasno je obustaviti svu terapiju čim se test na trudnoću pokaže pozitivan. Liječnici trebaju razumjeti ženine strahove i objasniti joj pozitivne i negativne učinke liječenja."

 

 

BMJ. Published online January 14, 2014.

  Novosti - Sve