Datum zadnje izmjene: 23. 05. 2022.


Razina anti-Müllerovog hormona (AMH) od 3.4 ng/mL ili veća, otkrivala je sindrom policističnih jajnika (PCOS) u istraživanju u koje je bila uključena 31 nepretila adolescentica.

"Ta vrijednost je bila najbolji diskriminator između adolescentica s PCOS-om i adolescentica u kontrolnoj skupini i imala je pozitivnu prediktivnu vrijednost 75% i negativnu prediktivnu vrijednost 61%. Od 31 nepretile adolescentice 15 je imalo PCOS, a 16 je bilo zdravih u kontrolnoj skupini", rekla je dr. Aviva Sopher na Godišnjem sastanku Društva endokrinologa SAD.

Cilj studije bio je odrediti definitivnu graničnu vrijednost (cut-off) AMH, što će vjerojatno biti moguće u nastavku istraživanja skupine znanstvenika koju predvodi dr. Sopher. Projekt je svojim preliminarnim rezultatima potvrdio pravilnost koncepta AMH u dijagnozi PCOS u adolescentica.

Za sada, budući da postoji preklapanje u vrijednostima AMH između skupine sa sindromom policističnih jajnika i kontrolne skupine, te da "i normalne adolescentice s polifolikularnim jajnicima, ali bez drugih simptoma mogu imati vrijednosti AMH koje smatramo signifikantnima za PCOS, ne bih koristila AMH samostalno. Savjetujem upotrebu AMH u kontekstu kliničke slike i laboratorijske obrade“, rekla je dr. Sopher, pedijatrijski endokrinolog sa Sveučilišta Kolumbija u New Yorku.

"Nadamo se da bi određivanje razine AMH možda moglo nadomjestiti ultrazvučni pregled, jer je u adolescentica transabdominalni pristup suboptimalan, a transvaginalni je preinvazivan", rekla je dr. Sopher.

AMH stvaraju rastući folikuli i on je biljeg njihovog broja. Vrijednosti AMH u krvi određivane su metodom ELISA. PCOS je dijagnosticiran prema kriterijima koje je odredio Nacionalni institut za zdravlje (National Institutes of Health, Fertil. Steril. 2010; 93:1938-41).

AMH je bio značajno povišen u osoba s PCOS (4.4 ng/mL) nego u kontrolnoj skupini (2.4 ng/mL) i signifikantno je korelirao s prosječnom veličinom jajnika, izgledom policističnih janika, vrijednostima slobodnog testosterona i androstendiona.

Sudionice koje su imale PCOS, imale su 1.5 češće razinu AMH veću od 3.4 ng/mL nego one iz kontrolne skupine, a granična vrijednost je imala pozitivnu prediktivnu vrijednost za PCOS od 75% i negativnu prediktivnu vrijednost za ne-PCOS od 61%.

Prosječna veličina jajnika bila je slična u obje skupine (7.1 cmᶟ u skupini s PCOS i 6.7 cmᶟ u kontrolnoj), a takav je bio i z-skor za indeks tjelesne mase (0.45 vs. 0.19) i postotak tjelesne masti (36.6% vs. 34.2%). Razlika nije bila signifikantna.

U sudionica je prošlo najmanje 2 godine od menarhe. Kriteriji za isključenje bili su prijevremeni porođaj, drugi potencijalni uzroci hirzutizma i nepravilnih menstruacija i upotreba oralne hormonske kontracepcije unutar tri mjeseca od uključenja u studiju. Odabrane su djevojke normalne težine kako bi se isključio faktor pretilosti.

"AMH je koristan dodatni biljeg u dijagnozi adolescentica sa sindromom policističnih jajnika i ima potencijal da bi mogao nadomjestiti ultrazvuk za određivanje broja folikula", zaključila je dr. Sopher. Istraživanje je podržao Nacionalni institut za zdravlje.

Dr. Rodolfo Rey, pedijatrijski endokrinolog iz Dječje bolnice u Buenos Airesu, rekao je: "Smatram da će AMH otkriti žene s povećanim brojem folikula, neovisno o njihovom androgenom statusu. Ukoliko imaju i povećanu razinu androgena, najvjerojatnije je da imaju i PCOS. Međutim, postavljena granična vrijednost AMH u istraživanju je niska. Mnoge naoko normalne djevojke imat će vrijednosti veće od 3.4 ng/mL. Raspon vrijednosti AMH je velik u tinejdžerica i mladih žena, možda i 6-7 ng/mL. Kontrolna skupina trebala bi biti znatno veća kako bismo odredili raspon normalnih vrijednosti."

Nekoliko je istraživača predložilo da se ultrazvučni pregled zamijeni određivanjem AMH kako bi se dijagnosticirao PCOS u odraslih žena, ali problem i dalje ostaje postavljena granična vrijednost. "Nemamo dovoljno podataka, jer nema istraživanja koja bi nam dala graničnu vrijednost koja bi mogla zamijeniti ultrazvučni pregled. Također, nemaju sve pacijentice s PCOS-om policistične jajnike. AMH odražava broj folikula, a ne razinu androgena. Ako bismo se previše oslonili na vrijednost AMH, mogli bismo propustiti hiperandrogenizam bez policističnih jajnika", rekao je dr. Rey.

Endocrine Society’s Annual Meeting "ENDO 2013", San Francisco, California

 

  Novosti - Sve