Datum zadnje izmjene: 21. 01. 2020.


Razina anti-Müllerovog hormona (AMH) od 3.4 ng/mL ili veća, otkrivala je sindrom policističnih jajnika (PCOS) u istraživanju u koje je bila uključena 31 nepretila adolescentica.

"Ta vrijednost je bila najbolji diskriminator između adolescentica s PCOS-om i adolescentica u kontrolnoj skupini i imala je pozitivnu prediktivnu vrijednost 75% i negativnu prediktivnu vrijednost 61%. Od 31 nepretile adolescentice 15 je imalo PCOS, a 16 je bilo zdravih u kontrolnoj skupini", rekla je dr. Aviva Sopher na Godišnjem sastanku Društva endokrinologa SAD.

Cilj studije bio je odrediti definitivnu graničnu vrijednost (cut-off) AMH, što će vjerojatno biti moguće u nastavku istraživanja skupine znanstvenika koju predvodi dr. Sopher. Projekt je svojim preliminarnim rezultatima potvrdio pravilnost koncepta AMH u dijagnozi PCOS u adolescentica.

Za sada, budući da postoji preklapanje u vrijednostima AMH između skupine sa sindromom policističnih jajnika i kontrolne skupine, te da "i normalne adolescentice s polifolikularnim jajnicima, ali bez drugih simptoma mogu imati vrijednosti AMH koje smatramo signifikantnima za PCOS, ne bih koristila AMH samostalno. Savjetujem upotrebu AMH u kontekstu kliničke slike i laboratorijske obrade“, rekla je dr. Sopher, pedijatrijski endokrinolog sa Sveučilišta Kolumbija u New Yorku.

"Nadamo se da bi određivanje razine AMH možda moglo nadomjestiti ultrazvučni pregled, jer je u adolescentica transabdominalni pristup suboptimalan, a transvaginalni je preinvazivan", rekla je dr. Sopher.

AMH stvaraju rastući folikuli i on je biljeg njihovog broja. Vrijednosti AMH u krvi određivane su metodom ELISA. PCOS je dijagnosticiran prema kriterijima koje je odredio Nacionalni institut za zdravlje (National Institutes of Health, Fertil. Steril. 2010; 93:1938-41).

AMH je bio značajno povišen u osoba s PCOS (4.4 ng/mL) nego u kontrolnoj skupini (2.4 ng/mL) i signifikantno je korelirao s prosječnom veličinom jajnika, izgledom policističnih janika, vrijednostima slobodnog testosterona i androstendiona.

Sudionice koje su imale PCOS, imale su 1.5 češće razinu AMH veću od 3.4 ng/mL nego one iz kontrolne skupine, a granična vrijednost je imala pozitivnu prediktivnu vrijednost za PCOS od 75% i negativnu prediktivnu vrijednost za ne-PCOS od 61%.

Prosječna veličina jajnika bila je slična u obje skupine (7.1 cmᶟ u skupini s PCOS i 6.7 cmᶟ u kontrolnoj), a takav je bio i z-skor za indeks tjelesne mase (0.45 vs. 0.19) i postotak tjelesne masti (36.6% vs. 34.2%). Razlika nije bila signifikantna.

U sudionica je prošlo najmanje 2 godine od menarhe. Kriteriji za isključenje bili su prijevremeni porođaj, drugi potencijalni uzroci hirzutizma i nepravilnih menstruacija i upotreba oralne hormonske kontracepcije unutar tri mjeseca od uključenja u studiju. Odabrane su djevojke normalne težine kako bi se isključio faktor pretilosti.

"AMH je koristan dodatni biljeg u dijagnozi adolescentica sa sindromom policističnih jajnika i ima potencijal da bi mogao nadomjestiti ultrazvuk za određivanje broja folikula", zaključila je dr. Sopher. Istraživanje je podržao Nacionalni institut za zdravlje.

Dr. Rodolfo Rey, pedijatrijski endokrinolog iz Dječje bolnice u Buenos Airesu, rekao je: "Smatram da će AMH otkriti žene s povećanim brojem folikula, neovisno o njihovom androgenom statusu. Ukoliko imaju i povećanu razinu androgena, najvjerojatnije je da imaju i PCOS. Međutim, postavljena granična vrijednost AMH u istraživanju je niska. Mnoge naoko normalne djevojke imat će vrijednosti veće od 3.4 ng/mL. Raspon vrijednosti AMH je velik u tinejdžerica i mladih žena, možda i 6-7 ng/mL. Kontrolna skupina trebala bi biti znatno veća kako bismo odredili raspon normalnih vrijednosti."

Nekoliko je istraživača predložilo da se ultrazvučni pregled zamijeni određivanjem AMH kako bi se dijagnosticirao PCOS u odraslih žena, ali problem i dalje ostaje postavljena granična vrijednost. "Nemamo dovoljno podataka, jer nema istraživanja koja bi nam dala graničnu vrijednost koja bi mogla zamijeniti ultrazvučni pregled. Također, nemaju sve pacijentice s PCOS-om policistične jajnike. AMH odražava broj folikula, a ne razinu androgena. Ako bismo se previše oslonili na vrijednost AMH, mogli bismo propustiti hiperandrogenizam bez policističnih jajnika", rekao je dr. Rey.

Endocrine Society’s Annual Meeting "ENDO 2013", San Francisco, California

:: Đurđa Žigmundovac-Klaić, dr.med :: spec. ginekologije i porodništva :: Poliklinika Harni

  Novosti - Sve