Datum zadnje izmjene: 23. 05. 2022.


Francuski istražitelji ustvrdili su da je prisutnost alela 308A u genu TNF - tumorskog nekroza faktora, povezana s većim postotkom implantacije embrija za vrijeme IVF kod žena bez ženskog faktora neplodnosti.

U izvještaju objavljenom u online izdanju znanstvfenog časopisa "Human reproduction", dr Mohammed Benahmed i suradnici (INSERM, Nica) pišu da je povećana razina citokina u endometriju, uključujući TNF, povezana s kliničkim trudnoćama. Prisutnost alela TNF-308 bila je povezana s povećanom, dok je TNF-238 bio povezan s nižom produkcijom tumorskog nekroza faktora.

Istraživači su također napisali da prediktivna vrijednost parametara koji su korišteni za transfer jednog embrija (starost, ginekološka povijest bolesti pacijentice i građa maternice) pridonosi stopi od 30%.

Istraživači su u retrospektivnom istraživanju koristili podatke 424 žene bez ženskog faktora neplodnosti kod kojih je učinjen ICSI zbog smanjenog broja spermija kod muškog partnera. Pitanje je bilo da li bi TNF polimorfizam mogao utjecati na stopu implantacije u IVF postupku. Unutar ove skupine žena, istraživači su također izabrali manju grupu od 120 žena bijele rase s normalnim kariotipom, mlađih od 38 godina. TNF-238 polimorfizam nije bio povezan s stopom implantacije.

Isto tako, TNF-308A alel nije bio od pomoći u predikciji stope implantacije nakon korištenja zamrznutog embrija. Svejedno, TNF-308A alel je bio povezan s povećanom razinom E2 trećeg dana kao i s povećanom implantacijom i multiplim trudnoćama nakon transfera svježeg embrija kod žena i u cjelokupnoj i u izabranoj grupi.

Ukupna stopa ostvarenih trudnoća kod svježeg embriotransfera bila je 25,7%.

Kod žena s TNF-308A alelom stopa implantacije embrija bila je 20,6% uspoređujući s 13,6% kod onih s TF-308G (p=0,01); stopa ostvarenih trudnoća bila je 31,1% i 24,0% ali to nije bilo statistički signifikantno. Stopa višeplodnih trudnoća bila je 11,8% i 4,9% (p=0,02). U izabranoj grupi nijedna od TF-308A pacijentica nije imala spontani pobačaj, uspoređujući s 28,0% onih s TF-308G.

Kažu istraživači da ovi podaci "indiciraju da TNF-308 polimorfizam može biti potencijalan neinvazivni biomarker za veću stopu implantacije u IVF postupku". Još je nejasno mogu li se li se ovi rezultati primijeniti na žene sa ženskim faktorom neplodnosti.

"Bitno je istraživati nove biomarkere koji bi bili povezani s povećanom stopom implantacije nakon IVF-a. Na ovu retrospektivnu studiju mora se nadovezati velika prospektivna kohortna studija da se jasnije odredi pomaže li stvarno TNF-308A polimorfizam u odabiru za izbor naprikladijih pacijentica za transfer jednog embrija", kaže dr Eric J. Forman (Rutgers Robert Wood Johnson Medical School and Reproductive Medicine Associates of New Jersey, Morristown).

"Moguće je da ostali faktori, kao što je razlika u kvaliteti embrija, mogu djelomično objašnjavati razlike koje su nađene u ovoj studiji."

 

 

 

Hum Reprod 2013. http://bit.ly/176e1zV

  Novosti - Sve