Datum zadnje izmjene: 23. 05. 2022.


Rezultati istraživanja po imenu "Halt trial" pokazuju da žene sa simptomatskim miomima maternice koje su prošle radiofrekvencijsku volumetrijsku termalnu ablaciju (RFVTA) osjećaju značajno smanjenje simptoma i imaju poboljšanje u kvaliteti zdravlja 24 mjeseci nakon tretmana.

Istraživači vođeni s doktorom Richard S. Guido (University of Pittsburgh Medical Center) navode da su rezultati studije pokazali da "poboljšanje simptoma i povećanje kvalitete života pacijentica traje barem dvije godine".

Doktor Guido i kolege napisali su izvještaj iznoseći rezultate prospektivne multicentrične vanbolničke studije koja je istraživala upotrebu RFVTA za liječenje mioma maternice kod 124 premenopauzalne žene s potvrđenim pojačanim menstrualnim krvarenjem. Sve pacijentice su prošle RFVTA koja koristi monopolarnu radiofrekvencijsku energiju koristeći ručne uređaje.

"Pokazano je značajno poboljšanje u težini simptoma i kvaliteti života računajući od tretmana pa 3 mjeseca nakon tretmana", kažu istraživači, "tako je ostalo do dvije godine uključujući i nisku stopu ponovnih intervencija".

Iako rezultati pokazuju da su se simptomi najviše reducirali unutar početnih 3 mjeseca praćenja, žene su nastavile osjećati poboljšanja čak i u 24-mjesečnom praćenju. Sveukupno, promjena u rezultatima težine simptoma bila je -37 bodova uspoređujući s početnim vrijednostima (P<.001).

Također je uočeno stalno poboljšanje u kvaliteti života nakon RFVTA. Između početnog stanja i nakon 24-mjesečnog praćenja, kvaliteta života se poboljšala za 40,9 bodova, od medijana na početku od 37,3 na 79,3 kroz praćenje.

Poboljšanje u kvaliteti života je praćeno u sljedećim kategorijama:

 

  • zabrinutost: poboljšanje od 45,6 bodova
  • aktivnost: poboljšanje od 41,9 bodova
  • energija/raspoloženje: poboljšanje od 39,6 bodova
  • kontrola: poboljšanje od 39,1 bodova
  • samopouzdanje: poboljšanje od 42,0 bodova
  • seksualna aktivnost: poboljšanje od 29,2 boda


Postotak reintervencija je bio 4,8%, kod 6 žena koje su išle na ponovnu terapiju zbog pojačanog krvarenja povezanog s miomima. Istraživači su napisali da je "važno da liječnici prate dugoročne rezultate terapija zbog dostupnosti novih tehnologija u rješavanju benignih ginekoloških stanja".


Važno:

  • radiofrekvencijska volumetrijska termalna ablacija značajno smanjuje jačinu simptome mioma maternice
  • postupak značajno reducira simptome sa malim postotkom pacijentica kod kojih je potrebna re-intervencija

 

 

1. Guido RS, Macer JA, Abbott K, et al. Radiofrequency volumetric thermal ablation of fibroids: a prospective, clinical analysis of two years outcome from the Halt trial. Health Qual Life Outcomes. 2013;11:139-146.
2. OBGYN.net. Vol. No. September 9, 2013; http://hcp.obgyn.net/fibroids/content/article/1760982/2157141 2

  Novosti - Sve